mousty.jpg

Flag icon Flag icon

Mustta Malharunmi

rådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Stillingsbeskrivelse:
  • Generell saksbehandling (bilateralt innvekslingsopphold).
  • Nettredaktør (webanalyse, -utvikling og -publisering.
  • Systemutvikling (FS)
  • Superbruker i FS, Tableau, Nettskjema og Request Tracker.
  • Førstelinjetjeneste.