Velkommen til Institutt for medisinsk biologi

Ilona

Flag icon Flag icon

Urbarova, Ilona

Overingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Forskningsinteresser

De novo genomikk, transcriptomikk og proteomikk

Effekt av globale klimaendringer (spesielt havforsuring) på marine dyr

Arbeider i CRIStin


  • Urbarova, Ilona; Karlsen, Bård Ove; Okkenhaug, Siri; Seternes, Ole Morten; Johansen, Steinar; Emblem, Åse. Digital Marine Bioprospecting: Mining New Neurotoxin Drug Candidates from the Transcriptomes of Cold-Water Sea Anemones. Marine Drugs 2012; Volum 10 (10). ISSN 1660-3397.s 2265 - 2279.s doi: 10.3390/md10102265.

  • Urbarova, Ilona. Exploring genomes and transcriptomes of cold-adapted anthozoans. Unravelling the Developmental Regulatory Network in Early Animals 2013-09-23 - 2016-09-26 2013.

  • Skip to main content