KineNilsen.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:
  • Faggruppeleder Økonomistyring, med koordinerede og faglig ansvar for faggruppen. 

 

  • Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for Legeutdanningen.
  • Ansvarlig for fakultetets budsjettprosess, herunder fakultetets budsjettfordeling. 
  • Rapportering, analyser og utredninger.
  • Budsjettering bevilgning.
  • Oppfølging av budsjett og regnskap.
  • Utviklingsoppgaver innen fagfeltet.
  • Generell økonomirådgivning.