Flag icon Flag icon

Ottar Karsten Hoem

Fungerende eksamensleder
Seksjon for studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:

Arbeidsoppgaver:

  • Faglig lederansvar for fellestjenesten for eksamen og vitnemål
  • Vil gå over i ny stilling i løpet av vårsemesteret 2019