Kari-Mathisen-Bredde-180px-
Foto: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Mathisen, Kari

studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics)
Institutt for språk og kultur

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for engelsk og lingvistikk.

Følgende studieprogram:

 • årsstudium i engelsk
 • lektorutdanning trinn 8-13 (studieretning engelsk)
 • bachelor i engelsk
 • bachelor i språk og litteratur (studieretning engelsk)
 • master i litteratur (studieretning engelsk)
 • Master in English Literature
 • Master in English Linguistics
 • Master in English Acquisition and Multilingualism
 • Master in Theoretical Linguistics

 

Ansvarsområder:

 • eksamensarbeid
 • undervisningsplanlegging
 • studieveiledning/studieinformasjon
 • kvalitetssikring/redigering av emne- og studieprogrambeskrivelser
 • generell saksbehandling, f.eks. ved innpassing av ekstern utdanning, begrunnelse og klage o.l.

 
CV

Mastergrad i engelsk litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø, våren 2009. Tittel på mastergradsoppgave: "What's Happened to this Family Anyway?" The Disintegration of the American Family in Selected Plays by O'Neill, Miller, and Shepard"

Bachelorgrad i språk og litteratur, studieretning engelsk, Universitetet i Tromsø, våren 2007.