Velkommen til Institutt for språk og kultur

Kari-Mathisen-Bredde-180px-
Foto: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Mathisen, Kari

Førstekonsulent
Institutt for språk og kultur

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for fagene engelsk, lingvistikk og tysk.

Følgende studieprogram: årsstudium i engelsk, årsstudium i tysk, bachelor i språk og litteratur (studieretningene i engelsk og tysk), bachelor i språk og økonomi (studieretningene i engelsk og tysk), lektorutdanning trinn 8-13 (studieretningen i engelsk. Engelsk og tysk inngår som fag 2), masterprogram i litteratur (studieretning engelsk), masterprogram i språk (studieretning engelsk), Master in English Linguistics, Master in Theoretical Linguistics.

Ansvarsområder:

  • administrasjon av studieprogram og emner innen engelsk, lingvistikk og tysk
  • undervisningsplanlegging for emner innen engelsk, lingvistikk og tysk
  • studieveiledning/studieinformasjon
  • eksamensarbeid
  • masteropptak
  • kvalitetssikring og redigering av emne- og programbeskrivelser
  • oppdatering av studieinformasjon på nett
  • generell saksbehandling, for eksempel ved innpassing av ekstern utdanning og lignende
  • evaluering via QuestbackCV

Mastergrad i engelsk litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø, våren 2009. Tittel på mastergradsoppgave: "What's Happened to this Family Anyway?" The Disintegration of the American Family in Selected Plays by O'Neill, Miller, and Shepard"

Bachelorgrad i språk og litteratur, studieretning engelsk, Universitetet i Tromsø, våren 2007.

Verv

Representant for teknisk/administrativt ansatte i styret for Institutt for språkvitenskap (høsten 2010 → høsten 2013)
Vararepresentant for teknisk/administrativt ansatte i styret for Institutt for språkvitenskap (høsten 2013 → høsten 2015)

Skip to main content