Velkommen til Institutt for språk og kultur

Kari-Mathisen-Bredde-180px-
Foto: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Mathisen, Kari

Førstekonsulent
Institutt for språk og kultur

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for engelsk.

Følgende studieprogram:

 • årsstudium i engelsk
 • lektorutdanning trinn 8-13 (studieretning engelsk)
 • bachelor i engelsk
 • bachelor i språk og litteratur (studieretning engelsk)
 • bachelor i språk og økonomi (studieretning engelsk)
 • master i litteratur (studieretning engelsk)
 • Master in English Literature

 

Ansvarsområder:

 • eksamensarbeid
 • studieveiledning/studieinformasjon
 • masteropptak
 • undervisningsplanlegging
 • kvalitetssikring/redigering av emne- og studieprogrambeskrivelser
 • generell saksbehandling, f.eks. ved innpassing av ekstern utdanning o.l.

 
CV

Mastergrad i engelsk litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø, våren 2009. Tittel på mastergradsoppgave: "What's Happened to this Family Anyway?" The Disintegration of the American Family in Selected Plays by O'Neill, Miller, and Shepard"

Bachelorgrad i språk og litteratur, studieretning engelsk, Universitetet i Tromsø, våren 2007.

Verv

Representant for teknisk/administrativt ansatte i styret for Institutt for språkvitenskap (høsten 2010 → høsten 2013)
Vararepresentant for teknisk/administrativt ansatte i styret for Institutt for språkvitenskap (høsten 2013 → høsten 2015)

Skip to main content