Forskningsinteresser

Strafferett, straffeprosess, statsrett, folkerett.

Undervisning

Straffeprosess, juridisk metode.

Arbeider i CRIStin


  • Vangen, Marie. Universaljurisdiksjon og norsk rett. Seminar med Rettsavdelingen i UD 2019-11-25 - 2019-11-25 2019.