Forskningsinteresser

Strafferett, straffeprosess, statsrett, folkerett.

Undervisning

Straffeprosess, juridisk metode.