Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Mona Fuhrmann.jpg

Flag icon Flag icon

Fuhrmann, Mona Maria

Forsker
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Stillingsbeskrivelse:

Stipendiat i bentisk økologi

Min PhD prosjekt handler om økologien til det bentiske samfunnet i Porsangerfjorden, nord Norge. Fokuset er på trofiske interaksjoner med kongekrabben og påvirkning av denne fremmende art på bunnlevende dyr og andre komponenter av økosystemet.
Forskningsinteresser

Marin bentisk fauna, Arktiske økosystemer, fremmende arter, Ecopath modellering, stabile isotopene, isfauna

Hjemmesider / Sosiale medier

Blogg / Hjemmeside: https://www.researchgate.net/profile/Mona_Fuhrmann

Arbeider i CRIStin


  • Fuhrmann, Mona Maria; Pedersen, Torstein; Nilssen, Einar Magnus. Trophic niche of the invasive red king crab (Paralithodes camtschaticus) in a benthic food web. Marine Ecology Progress Series 2017; Volum 565. ISSN 0171-8630.s 113 - 129.s doi: 10.3354/meps12023.

  • Fuhrmann, Mona Maria; Pedersen, Torstein; Ramasco, Virginie; Nilssen, Einar Magnus. Macrobenthic biomass and production in a heterogenic subarctic fjord after invasion by the red king crab. Journal of Sea Research 2015; Volum 106. ISSN 1385-1101.s 1 - 13.s doi: 10.1016/j.seares.2015.09.003.

  • Pedersen, Torstein; Lindstrøm, Ulf; Nilssen, Einar Magnus; Fuhrmann, Mona Maria; Ivarjord, Trond; Nilssen, Kjell Tormod; Ramasco, Virginie; Jørgensen, Lis Lindal; Sundet, Jan Henry; Sivertsen, Knut; Källgren, Emma; Michaelsen, Christer; Systad, Geir Helge; Svenning, Martin. Ecopath modelling of ecosystem structure of a subarctic norwegian fjord after a decline in the coastal cod (Gadus morhua) stock. Gadoid Fisheries, The Ecology and Management of Redbuilding 2013-10-15 - 2013-10-18 2013.

  • Fuhrmann, Mona Maria. Role of the invasive red king crab in the benthic food web: Integrating stomach analysis and stable isotopes.. Arctic Frontiers 2013-01-20 - 2013-01-25 2013.

  • Fuhrmann, Mona Maria; Kortsch, Susanne; Falk-Petersen, Jannike; Vihtakari, Mikko. The Red King Crab - an Alien in the Barents Sea. 2012.

  • Fuhrmann, Mona Maria; Nilssen, Einar Magnus; Pedersen, Torstein; Jørgensen, Lis Lindal. Impact of the invasive red king crab (Paralithodes camtschaticus) on soft bottom infauna, Porsangerfjord, Norway. 7th International Conference on Marine Bioinvasions 2011-08-23 - 2011-08-25 2011.

  • Medlem i forskergruppe
    Skip to main content