-DSC1643.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Svendsen, Elin

Informasjonsrådgiver/ faggruppeleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Faggruppelder for førstelinjetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet, som er en del av  Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Min funksjon er å utøve faglige lederfunksjoner for å koordinere og prioritere arbeidsoppgaver.
Lede, fordele og følge opp arbeidsoppgaver overfor faggruppen og den enkelte ansatte. 
Representere faggruppen i dialog og samhandling med leder, brukere og andre. 
Ansvar for publisering av innhold til Helsefaks infoskjermer i Hammerfest og Tromsø. Publisering på Tavla til studenter og ansatte, og på Helsefak sin Facebook. 

Primæroppgavene til førstelinjetjenesten er å veilede å informere Helsefaks studenter, og være et bindeledd mellom studentene og fakultetet. I tillegg veileder vi og besvarer spørsmål fra studiesøkere, bistår ansatte og samarbeidspartnere med publiseringer.
Vi ivaretar  reservasjon av rom for samarbeidspartnere og studentgrupper, og tar imot henvendelser fra besøkende/publikum generelt. Vi forvalter UiT/ Helsefaks regelverk forbundet med reservasjon av arealer til internt/ eksternt bruk. 

Infotorget har ansvaret for å produsere innhold til infoskjermene ved Helsefak på campus Tromsø og Hammerfest. 

Møtearenaer:

  • Faggruppemøte
  • Lederteammøte for Seskjon for forskning, utdanning og formidling
  • Deltar i prodekanmøter for utdanning
  • Medlem av sentral infoskjermgruppe ved UiT
  • Forum for formidling
  • Studieadministrativt forum