Flag icon Flag icon

Johansen, Rita

Kontorsjef
Institutt for samfunnsvitenskap

Stillingsbeskrivelse:

Daglig drift og ledelse av administrasjonen ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)

Personal/HMS: Rekruttering, personalansvar og HMS-ansvar.

Økonomi: Budsjettering, oppfølging, prognoser og rapportering.