Jobb-bilde.jpg

Flag icon Flag icon

Liv-Jorith Isaksen

Seniorkonsulent/praksiskoordinator
Institutt for psykologi

Stillingsbeskrivelse:

Opptak til profesjonsstudiet i psykologi

Oppfølging og registrering av obligatorisk undervisning

Oppfølging av arbeidskrav og eksamensarbeid

Saksbehandling

Veiledning profesjon

Barnehagepraksis

Eldrepraksis

 
CV

Årsstudium for tillitsvalgte i Parat bestående av;


- Coaching

- Prosjektledelse

- Arbeidsrett

- Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser

- HMR

Studieveileder for:

Psykologi profesjonsstudium
Psykologi profesjonsstudium