Foto: UiT

Flag icon Flag icon

Ida Løken Killie

rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Stillingsbeskrivelse:

 

Rådgiver innen innovasjon og entreprenørskap. 

Har arbeidsoppgaver tilknyttet

- Kommersialisering av forskningsresultater: innmeldte ideer (DOFI), immaterielle rettigheter (IPR), kommersialiseringsprosjekter, ekstern finansiering

- entreprenørskap

- strategi for nyskaping

- personvern i forskningsprosjekter 
Forskningsinteresser

Maternelle immunresponser mot fosterets blodplater (Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni FNAIT)

Antistoffresponser mot blodplateantigener

Antigenspesifikke T-celleresponser

Dyremodeller for studier av immunresponser mot blodplateantigener

 

CV

2019- Rådgiver, Seksjon for forskning og utdanningskvalitet, UiT

2013-2018 Stipendiat, Immunologisk forksningsgruppe, UiT

2011-2013 Avdelingsingeniør, Immunologisk forskningsgruppe, UiT

2010 Master i molekylærbiologi, UiT

Undervisning

SYP-1010 Anatomi og fysiologi - Forelesninger i hematologi og immunologi (2013-2018)

MBI-2004 Immunologi - Forelesninger, seminarer og laboratoriekurs (2013-2016)

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår - Forelesninger og caseveileder (2013-2018)

FAR-2201 Immunologi og mikrobiologi - Ansvarlig for immunologiundervisningen, forelesninger og seminar (2015-2018)

HEL-0700 Felleskurs, helsefaglige studieprogrammer - Veileder (2015)

MBI-3102 Immunhematologi og transfusjonsmedisin - Veileder og intern sensor (2015)

Arbeider i CRIStin


  • Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Killie, Ida Løken; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. T cell responses to human platelet antigen-1a involve a unique form of indirect allorecognition. JCI Insight 2016; Volum Sep 8 (1). ISSN 2379-3708.s e86558 - .s doi: 10.1172/jci.insight.86558.

  • Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Tiller, Heidi; Eksteen, Mariana; Killie, Ida Løken; Heide, Gøril; Kjeldsen-Kragh, Jens; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Blood group antigens and immune responses-detailed knowledge is necessary to prevent immunization and to follow up immunized individuals. ISBT Science Series 2010; Volum 5 (1). ISSN 1751-2816.s 24 - 26.

  • Killie, Ida Løken; Ahlen, Maria Therese; Husebekk, Anne; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. Induction and detection of in vivo immune responses to HPA-1a in a novel murine model of fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT). European symposium on platelet and granulocyte immunology 2014-07-03 - 2014-07-06 2014.

  • Killie, Ida Løken; Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Roalso, M.; Skogen, Bjørn Ragnar; Stuge, Tor Brynjar. ARE CURRENT MURINE MODELS OF FETAL/NEONATAL ALLOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA BRINGING US CLOSER TO A BETTER UNDERSTANDING OF PATHOPHYSIOLOGY AND TREATMENT OF THE DISEASE?. Vox Sanguinis 2013; Volum 105. ISSN 0042-9007.s 252 - 252.

  • Husebekk, Anne; Ahlen, Maria Therese; Killie, Mette Kjær; Tiller, Heidi; Eksteen, Mariana; Killie, Ida Løken; Heide, Gøril; Skogen, Bjørn Ragnar; Kjeldsen-Kragh, Jens; Stuge, Tor Brynjar. MATERNAL ALLOIMMUNE RESPONSE DURING PREGNANCY: BRAKE OF MATERNAL TOLERANCE TO FETAL HUMAN PLATELET ANTIGEN 1A ANTIGEN MAY BE ASSOCIATED WITH REDUCED PLACENTAL FUNCTION. Placenta 2011; Volum 32 (9). ISSN 0143-4004.s A121 - A121.

  • Medlem i forskergruppe