Velkommen til Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak
Forskningsinteresser

Phd prosjekt: Helseadvarsler på tobakksprodukter.

Biografiske data

Utdanning

2009 Master i helse- og kommunikasjonspsykologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Masteroppgave: Hjerterehabilitering som en del av endringsprosessen. En kvalitativ studie på atferdsendring etter et fire ukers rehabiliteringsprogram

2006 Bachelor i psykologi, Universitetet i Tromsø

Bacheloroppgave: Akkulturasjon hos majoritetsgruppen i Norge. Tilbakeblikk på samisk kulturell diffusjon.

 

Andre publikasjoner

Rudmin, Floyd Webster; Nilsen, Connie Villemo; Olsen, Bror R. Acculturation of the majority population: How Norwegians adopt minority ways. Psykologisk tidsskrift 2007; Volum 11 (3). ISSN 1501-7508.s 43 - 51.

Arbeider i CRIStin


  • Nilsen, Connie Villemo. Can knowledge change behavior?. Drytech Field Catering Conference 2016-06-29 - 2016-06-29 2016.

  • Nilsen, Connie Villemo; Nordby, Kent; Pfuhl, Gerit. Helseinformasjon. Forskningsdager 2015-09-25 - 2015-09-26 2015.

  • Medlem i forskergruppe
    Skip to main content