Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

MariannMathisenfotoJuneÅsheim
Foto: June Åsheim

Flag icon Flag icon

Mathisen, Mariann

Stipendiat
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Forskningsinteresser

Norsk fiskeri, fangst- og kysthistorie.

Samisk kystkultur

Museologi.

Fartøyvern

Forskningsprosjekter

Polare maskuliniteter, fare, sikkerhet og romlig konstruksjon

Nordnorsk selfangst 1819-1940

Biografiske data

Erfaring

Konservator og avdelingsleder Museum Nord Vesterålsmuseet 01.11.2008-31.09.2009, leder for Museum Nords forskningsgruppe

Konservator Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum 01-02.2006-31.10.2008

Utdanning

Cand.philol. i historie ved Universitetet i Tromsø 2003

Avhandlingens tittel: Med nordlandsbåten mellom praksis og symbol. Nordnorske fiskeres strategier mot fare og grenseforståelse 1830-1900

Verv

studentrepresentant i instituttstyret ved Institutt for historie, Universitetet i Tromsø, fra H-2000 til og med H-2002

Arbeider i CRIStin


 • Mathisen, Mariann. Med M/S Polstjerna til vanns og til lands - og på museum. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 141 - 168.

 • Mathisen, Mariann. Patterns of Ethnic Boundaries. Boats and Museums in Northern Norway. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2011; Volum 67. ISSN 0066-8176.s 73 - 95.

 • Mathisen, Mariann. Båt og etnisitet i Nord-Norge. Veien videre?. 2010; Volum 6 (1) ISBN 978-82-7746-011-6. ISSN 0809-702X.s 132 - 153.

 • Mathisen, Mariann; Krog, Mia; Schanche, Kjersti. Samiske båter og båtbygging. Seminarrapport fra båtseminarene i Gratangen 2007 og Varangerbotn 2008. 2010 ISBN 978-82-7746-011-6.s 37 - 58.

 • Mathisen, Mariann. Fra skårunge til "full kar" på havet. Et nordnorsk perspektiv på mannsrollen og fiskeriene. Fiskerihistoriekonferanse ved Universitetet i Tromsø 2012-09-19 - 2012-09-21 2012.

 • Mathisen, Mariann. Båt og etnisitet på museum. Den 32. Nordiske Etnolog- og Folkloristkonferansen 2012-06-18 - 2012-06-21 2012.

 • Mathisen, Mariann. From the known to the unknown - establishing a new masculinity in the northern Norway?. Gender and Arctic Discourses 2011-09-27 - 2011-09-29 2011.

 • Mathisen, Mariann; Hauan, Marit Anne; Aarekol, Lena. Cold Coasts - Close Relationships. Vandreutstilling i samarbeid med russisk museum 2011-12-14 - 2011.

 • Mathisen, Mariann. Polarskuta Fram - den fjortende deltaker?. Ottar 2011 (5). ISSN 0030-6703.s 41 - 47.

 • Wåhlberg, Paul; Mathisen, Mariann. Nordområdefokus - den kulturelle skolesekken. Nordområdefokus 2010-10-25 - 2010-11-04 2010.

 • Mathisen, Mariann. Innledning. 2010; Volum 6 (1) ISBN 978-82-7746-011-6. ISSN 0809-702X.s 6 - 13.

 • Skip to main content