kari.wagelid.gronn.jpg

Flag icon Flag icon

Kari Wagelid Grønn

Webrådgiver
Institutt for samfunnsmedisin

Stillingsbeskrivelse:

Jeg er i permisjon fra oktober 2018 - september 2019. 

Jeg jobber som webkoordinator ved Institutt for samfunnsmedisin, og har prosentstillinger i flere eksternfinansierte prosjekter. Arbeidsoppgavene innebærer utvikling av nettsider, datavisualisering og utvikling av visuelt materiell i tett samarbeid med forskere og prosjektledere.