kj-ed.jpg

Flag icon Flag icon

Bergli, Kjærsti Løkholm

Lokal koordinator for Psykologi- og jusbiblioteket
Psykologi- og jusbiblioteket

Stillingsbeskrivelse:

Jeg er ansvarlig for daglig drift av Psykologi- og jusbiblioteket.