Velkommen til Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Liv Johanne lite 062.jpg

Flag icon Flag icon

Martinsen, Liv Johanne

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Stillingsbeskrivelse:

Administrativt ansvarlig for ph.d.-studiet.

  • Ph.d.-programmet
  • Utenlandsopphold for doktorgradsstudenter
  • Disputaser
  • Framdriftsrapportering for doktorgradsstudenter
  • Forskningsplaner/forsknings- og utdanningsmeldinger/utredninger
  • Kvalitetssystemet for ph.d.-program i rettsvitenskapBiografiske data

Master i rettsvitenskap, våren 2012, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Arbeider i CRIStin


  • Martinsen, Liv Johanne. Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 (1). ISSN 1503-2965.s 44 - 75.

  • Skip to main content