Screen Shot 2017-06-14 at 10.42.51.png

Flag icon Flag icon

Kjell Gunnar Skodvin

Universitetslektor allmennmedisin
Institutt for samfunnsmedisin

Stillingsbeskrivelse:

Undervisning i allmennmedisin, 6. års legestudenter, Bodø. 
Undervisning

Allmennmedisin 6. studieår Bodø

Arbeider i CRIStin


  • Skodvin, Kjell Gunnar; Aaraas, Ivar Johannes; Forshei, AK; Hagen, KB; Jonsbu, M. Øyeblikkelig hjelp-oppgaver for sykehjem i små kommuner. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; Volum 132. ISSN 0029-2001.s 792 - 794.s doi: 10.4045/tidsskr.12.0145.

  • Medlem i forskergruppe