Flag icon Flag icon

Sunniva Katharina Thode

Rågiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Arbeider i CRIStin


  • Thode, Sunniva Katharina; Rojek, Ewelina; Kozlowski, Mikolaj; Ahmad, Rafi; Haugen, Peik. Distribution of siderophore gene systems on a Vibrionaceae phylogeny: Database searches, phylogenetic analyses and evolutionary perspectives. PLoS ONE 2018; Volum 13:e0191860 (2). ISSN 1932-6203.s 1 - 20.s doi: 10.1371/journal.pone.0191860.

  • Thode, Sunniva Katharina; Bækkedal, Cecilie; Johansson Söderberg, Jenny; Hjerde, Erik; Hansen, Hilde; Haugen, Peik. Construction of a fur null mutant and RNA-sequencing provide deeper global understanding of the Aliivibrio salmonicida Fur regulon. PeerJ 2017. ISSN 2167-8359.s 1 - 24.s doi: 10.7717/peerj.3461.

  • Thode, Sunniva Katharina; Kahlke, Tim; Robertsen, Espen Mikal; Hansen, Hilde; Haugen, Peik. The immediate global responses of Aliivibrio salmonicida to iron limitations. BMC Microbiology 2015; Volum 15 (9). ISSN 1471-2180.s doi: 10.1186/s12866-015-0342-7.

  • Pedersen, hege lynum; Hjerde, erik; Paulsen, steinar; Hansen, Hilde; Olsen, Lotte; Thode, Sunniva Katharina; Dos Santos, Marcos Tadeu; Paulssen, Ruth H; Willassen, Nils P; Haugen, Peik. Global responses of Aliivibrio salmonicida to hydrogen peroxide as revealed by microarray analysis. Marine Genomics 2010; Volum 3. ISSN 1874-7787.s 193 - 200.s doi: 10.1016/j.margen.2010.10.002.

  • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina. Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid?. Barn- og ungekongressen 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.

  • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina. Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. 2018.