Strømmesen-Åshild---Face.jpg
Foto: idkort

Flag icon Flag icon

Strømmesen, Åshild

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Jeg jobbe tett opp mot ledelsen av Det helsevitenskapelige fakultet.

Ansvarsområder:

Sekretariat for fakultetsstyret

Administrativ ressurs knyttet til valgstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

Nettansvarlig for fakultetsledelsen.

Styresaker

Godkjenning i UBWOn

Generell saksbehandling

Informasjonsoppgaver