IMG_7569nr2.jpg

Flag icon Flag icon

Solberg, Bjørn Håkon

Permisjon til 01.10.2020
Seksjon for kommunikasjon

Stillingsbeskrivelse:

Permisjon til 01.10.2020 - Ta kontakt med min kollega Lars Nordmo.

Webrådgiver/leder fellestjenesten Kanalforvaltning ved Seksjon for kommunikasjon, Avdeling for utdanning, forskning og kommunikasjon (FUF). Jobber med strategi, utvikling og drift av UiT egne digitale kanaler - primært uit.no/intranett.uit.no. Medlem i Applikasjons- og systeierforum (ASF) ved UiT som systemområdeier for området formidling. 
CV

Utdanning:

Master ved Handelshøgskolen, UiT, Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert, 2014-2017

Masterstudent ved UiT, HSL fakultetet, Etterutdanning -organisasjon og ledelsesstudier 2008-2010

Adjunkt ved Høgskolen i Tromsø/UiT  1995-1999

Jobb:

Webrådgiver, Universitetet i Tromsø - KSA, 2012 -

Vevkoordinator, Universitetet i Tromsø - Det helsevitenskapelige fakultet, 2009 - 2012

Rådgiver, Eksportutvalget for fisk, Tromsø, 1999-2009