/ UiT Norges arktiske universitet
 

JanneOppvangFotoKonstanseKarlsen

Oppvang, Janne


Ledende forskningstekniker
Forvaltningsvirksomheten


Telefon: 776 45036
Mobil jobb / Mobil privat: / 98476634
Epost : janne.oppvang@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TMU A 118 / Tromsø Museum
Funksjon : Feltleder arkeologiske utgravinger

Biografiske data

Født og oppvokst i Oslo, men er nå gift og bosatt i Tromsø. 

Arbeider i CRIStin

  • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje; Cerbing, Mikael; Grydeland, Sven Erik; Oppvang, Janne; Henriksen, Jørn Erik. Presentasjon av undersøkingane. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 43 - 372.

  • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Høyvikhaugen, Vadsø k.Sikringsundersøkelse og retting av skader på boplass fra eldre steinalder, og tuft og bosetningsspor fra yngre steinalder. 2015.

  • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne. Stangnes syd. Spor etter opphold fra eldre steinalder. Arkeologiske undersøkelser. 2014.

  • Oppvang, Janne. Høyspentutgraving i Kvanndalen. (data) 2014.

  • Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten. Spennende funn på Tønsnes. (data) 2014.

  • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten. Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år. Norsk Arkeologmøte 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.

  • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år. Norsk arkeologisk møte 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.

  • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne. Graver etter det originale Tromsø. (data) 2014.

  • Sommerseth, Ingrid; Oppvang, Janne. Nye store utgravninger på Tønsnes. (data) 2014.

  •