Arbeider i CRIStin


  • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje. Oppsummering og vurdering av resultat. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 373 - 388.

  • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje; Cerbing, Mikael; Grydeland, Sven Erik; Oppvang, Janne; Henriksen, Jørn Erik. Presentasjon av undersøkingane. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 43 - 372.

  • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje; Grydeland, Sven Erik. Arkeologiske undersøkingar og arbeid med materialet. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 26 - 42.

  • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje. Lokal Kontekst. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 21 - 25.

  • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje. Innleiing. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 9 - 20.

  • Gjerde, Jan Magne; Hole, Johan Terje. TØNSNES HAVN, TROMSØ KOMMUNE, TROMS. Rapport frå dei arkeologiske undersøkingane 2011 og 2012. 2013 ISBN 978-82-7142-063-5.s 9 - 20.

  • Grydeland, Sven Erik; Arntzen, Johan Eilertsen; Hole, Johan Terje; Olsen, Morten. Fra steinalder til jernalder på Skålbunes: RV 17-prosjektet på Tverlandet, Bodø kommune, Nordland. 2008 (37) ISBN 82-7142-047-X. ISSN 0333-2802.s 6 - 11.

  • Hole, Johan Terje; Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik. Bosetning fra steinalder til jernalder på Eidet - Skålbunesprosjektet 2006-2007. Arkeologi i Norge 2007-11-08 - 2008-11-10 2007.

  • Skip to main content