IMG_1015 (2).jpg

Flag icon Flag icon

Dahlberg, Anita

Seksjonsledelse. Fagansvar arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Systemansvar ePhorte.
Seksjon for dokumentasjonsforvaltning

Stillingsbeskrivelse:
  • Seksjonsledelse
  • Arkivleder/faglig ansvar for tjenesteområdet dokumentasjonsforvaltning og arkiv ved UiT
  • Operativ systemansvarlig for saksbehandlings- og arkivsystemet ePhorte
  • Tilrettelegge for en forsvarlig praktiseringa av offentlighetsloven i forhold til UITs saksdokumenter