anikamackenroth.jpg

Flag icon Flag icon

Anika Mackenroth

Kommunikasjonsrådgiver (fungerende seksjonsleder)
Institutt for psykologi

Stillingsbeskrivelse:

Fungerende seksjonsleder.

Jobber med kommunikasjonsrådgivning, mediekontakt, nyhets- og forskningsformidling og sosiale medier. Leder Helsefaks redaksjon og har ansvar for Ph.D.-kurset i forskningskommunikasjon (HEL-8004). Hjelper til ved utforming av informasjons- og profileringsmateriell, organiserer formidlingskurs og foredrag, leder filmprosjekter og deltar i overordnet strategisk kommunikasjonsarbeid ved fakultetet, inkludert krisekommunikasjon, myndighetskontakt og generell profilering.
Biografiske data

Født 1976. Har tidligere jobbet som markeds- og informasjonsansvarlig i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, som daglig leder i Opera Nord og som markeds- og informasjonskonsulent ved Hålogaland Teater. Har også jobbet som frilansjournalist for avisa Nordlys i flere år. Opprinnelig utdannet litteraturviter med hovedfag i Nordisk litteratur.

Begynte ved Det helsevitenskapelige fakultet i august 2010.