Flag icon Flag icon

Larsen, Gølin Irene

seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Stillingsbeskrivelse:

Førstelektorprogram:

 • drifte nettside 
 • lyse ut plasser
 • saksbehandle opptak
 • arrangere seminarer og kurs
 • utarbeide rapporter og analyser til universitetsledelsen
 • forberede saker til universitetsstyret

Forskerutdanning:

 • arrangere rektors årlige mottakelse for nye doktorer
 • redaksjonsarbeid for det årlige doktorgradsheftet
 • arrangere informasjonsmøter for nye ph.d.-studenter
 • utarbeide rapporter og analyser av doktorgradsdata

Annet:

 • sekretær for forskningsadministrativt forum