Flag icon Flag icon

Larsen, Gølin Irene

seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Stillingsbeskrivelse:

Førstelektorprogram:

 • drifte nettside om førstelektorprogram
 • utlysning av ledige plasser i programmet
 • saksbehandler opptak til programmet
 • arrangerer seminarer og kurs for deltakerne
 • utarbeider rapporter og analyser til universitetsledelsen
 • forbereder saker til universitetsstyret om førstelektorprogrammet

Forskerutdanning:

 • veiledning og brukerstøtte i forvaltning av ph.d.-studiet
 • arrangere informasjonsmøter for nye ph.d.-studenter
 • utarbeider rapporter og analyser av doktorgradsdata

Annet:

 • sekretær for forskningsadministrativt forum
 • Fulbright-kontakt for ph.d.-studenter og forskere