Vår.JPG

Flag icon Flag icon

Mathisen, Vår

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:

Underviser og veileder studenter på bachelorprogrammet i ergoterapi.

20% kombistilling ved UNN, ungdomspsykiatrisk avdeling, UPS.
Forskningsinteresser

Brukermedvirkning som sosial praksis

Rus og psykisk helsevern

Psykisk helsearbeid/terapeutisk kompetanse
Organisering-og utøvelse av helsetjenester innen rus - psykisk helse

Studenters læring

CV

GRADER/TITLER

- Philosophiae Doctor i helsevitenskap, 28 april. 2017
- Candidatus sanitatis, Universitetet i Tromsø, 18.jan. 2005
- Candidatus magisteri, Høgskolen i Tromsø 26. april 2000
- Offentlig godkjent ergoterapaut, Fylkeslegen i Troms, 21.juni 1995

UTDANNING

 • Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon, 3 sp, Universitetet i Tromsø, 2013
 • Ethnography and Meta ethnography, 2 sp, Universitetet i Tromsø, 2012.
 • Research Ethics and Theory of science, 6 sp, Universitetet i Tromsø, 2011.
 • Nvivo, 3 sp, Universitetet i Tromsø, 2011.
 • Kvalitative analyseteknikker, 5 sp, Universitetet i Tromsø og Unn, 2009.
 • Dokumentanalyse, 10 sp, Universitetet i Tromsø, 2006.
 • Examen philosophicum, distriktsvarianten, 10 sp, Universitetet i Tromsø, 2004.
 • Hovedfag i helsefag, flerfaglig studieretning, 120 sp, Universitetet i Tromsø, 2004.
 • Andre halvårsenhet, Videreutdanning i Pedagogisk veiledning, 10 vt, Høgskolen i Tromsø, 2003.
 • Forskningsmetode med statistikk og etikk, 15 sp, Universitetet i Tromsø, 2000.
 • Videreutdanning i Pedagogisk veiledning, 10 vt, Høgskolen i Tromsø, 1998.
 • Teatervitenskap grunnfag, 20 vt, Universitetet i Oslo.
 • Ergoterapeututdanning, Høgskolen i Tromsø, våren 1995.

ARBEIDSERFARING

 • Lektor, bachelorprogrammet i ergoterapi, UiT, 01.01.2015 -
 • Stipendiatstilling, Universitetet i Tromsø, 01.01.2011 -
 • Lektor, Videreutd.i psykososialt arbeid med barn og unge, 70 %,
  Universitetet i Tromsø, 2010.
  Lektor, Bachelorprogrammet i ergoterapi, 30 %, 2010.
 • Lektor, Videreutd. i psykososialt arbeid med barn og unge, 60 %, Universitetet i Tromsø, 2009.
 • Lektor, Bachelorprogrammet i ergoterapi. 40 %, 2009.
 • Lektor, Bachelorprogrammet i ergoterapi, 100 % 2008-2010.
 • Høgskolelektor, 50 %, Ergoterapeututdanningen, Høgskolen i Tromsø, 2007.
 • Fagkonsulent, 50 %, Tromsklinikken, UNN, Rusklinikken, 2007.
 • Høgskolelektor, 50 %, Ergoterapeututdanningen, Høgskolen i Tromsø, 2006.
 • Fagkonsulent, 60 %, Tromsklinikken, Rusklinikken, UNN, 2006.
 • Høgskolelærer/lektor, Ergoterapeututdanningen, 100 %, 2003-2005.
 • Seksjonsleder, Fylkeskommunen, Rustiltakene, 100 %, 2001-2002.
 • Høgskolelærer, Ergoterapeututdanningen, 1991-2000.
 • Ergoterapeut, Tromsø Fylkeskommune, Rustiltakene, 50 %, 1999.
 • Høgskolelærer, Ergoterapeututdanningen, 100 %, 1997-1998.
 • Integreringsstilling, Tromsø kommune, Avd. for undervisning, 100 %, 1995-1997.

 

Annen praksis

 • Tromsø Fylkeskommune, Bufetat, Besøkshjem, Høst 2006/vår 2007.
 • Tromsø Fylkeskommune, sosialavdelingen, Miljøterapeut/tilkallingsvikar på barnehjem, 1997 og 1998.
 • Tromsø Fylkeskommune, rusavdelingen, Miljøterapeut/tilkallingsvikar, kontinuerlig.
 • Tromsø kommune, avd. for helsevern og sosial omsorg, aktivitetsleder/tilkallingsvikar, boligtjenesten for mennesker med alvorlig sammensatte funksjonshemminger, 1993-1999.
 • Tromsø kommune, avd. for helsevern og sosial omsorg. Miljøterapeut/tilkallingsvikar, Barneboligene, høst 1999.

Arbeider i CRIStin


 • Mathisen, Vår; Obstfelder, Aud; Lorem, Geir F; Måseide, Per. User participation in district psychiatry. The social construction of "users" in handovers and meetings. Nursing Inquiry 2016; Volum 23 (2). ISSN 1320-7881.s 169 - 177.s doi: 10.1111/nin.12127.

 • Mathisen, Vår; Lorem, Geir F; Obstfelder, Aud; Måseide, Per. Whose decision is it anyway? A qualitative study of user participation and how clinicians deal with the patient perspective in mental healthcare. Mental Health Review Journal 2016; Volum 21 (4). ISSN 1361-9322.s 249 - 260.s doi: 10.1108/MHRJ-01-2016-0003.

 • Mathisen, Vår; Obstfelder, Aud; Lorem, Geir F; Måseide, Per. Brukermedvirkning i psykiatriske institusjoner. Praktisering av "brukermedvirkning" gjennom miljøterapeutiske aktiviteter. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015; Volum 11 (2). ISSN 1504-3614.s 16 - 31.s doi: 10.7557/14.3710.

 • Jentoft, Rita; Mathisen, Vår. Kreativt verksted -en læringsarena for utforskning av terapeutisk kompetanse. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8.s 83 - 103.

 • Mathisen, Vår. Barn og ungdom i krise; hvordan bli en god hjelper. 2008 (01) ISBN 9788273891235.

 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår. Indegenous Research: User involvement in Sami perspectives and context. International Congress of Qualitative Inquiry 2019-05-15 - 2019-05-18 2019.

 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår. User involvement in Sami perspectives and context. Conference on Qualitative Research in Mental Health 2018-09-20 - 2018-09-22 2018.

 • Mathisen, Vår. Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre - et interaksjonsteoretisk perspektiv. Praktisering av "brukermedvirkning" i fellesrom og rapporter.. 2017.

 • Mathisen, Vår. Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre. Fagpolitisk konferanse. Ergoterapeutene Nord 2017-05-23 - 2017-05-23 2017.

 • Mathisen, Vår; Gramstad, Astrid; Arntzen, Cathrine; Høyem, Audhild. Brukermedvirkning i et tidsvindu. Fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Mathisen, Vår; Obstfelder, Aud; Lorem, Geir F; Måseide, Per. Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter. Fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår; Høyem, Audhild. Ergoterapiforskning ved UiT, Norges arktiske universitet- Strategi for etablering av et sterkt fag- og forskningsmiljø i nord.. Ergoterapeuten 2016; Volum 59 (6). ISSN 0800-3475.s 50 - 51.

 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår. Framtidig forskning i Nord. Jubileumskonferanse ergoterapeututdanningen i Tromsø 25 år 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.

 • Mathisen, Vår. Hvordan ansatte praktiserer brukermedvirkning. Stein på stein - forskning og fagutvikling i kommunal og helse - og omsorgstjeneste 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.

 • Klausen, Rita Kristin; Mathisen, Vår. Flyktninger kan hjelpe syke flyktninger. Velferd 2013 (7). ISSN 0038-1608.

 • Klausen, Rita Kristin; Mathisen, Vår. Flyktninger kan hjelpe syke. Dagavisen Nordlys 2012.s 3 - 3.

 • Jentoft, Rita; Mathisen, Vår. Kreativt verksted. Medlemsmøte for ergoterapeuter i troms fylke 2012-06-20 - 2012-06-20 2012.

 • Klausen, Rita Kristin; Mathisen, Vår. Flyktninger som ressurs i psykiatrien. Et eksempel på praksisnær forskning fra distriktspsykiatrien i Nord- Norge. Konferanse ved Praktisk Kunnskap og profesjonsforskning 2012-12-06 - 2012-12-07 2012.

 • Jentoft, Rita Jannie; Mathisen, Vår. Kreativt verksted - en arbeidsform som utvikler terapeutisk kompetanse hos ergoterapeut studentene?. At forum og Nordisk kongress för arbetsterapeuter 2007-04-18 - 2007-04-20 2008.

 • Mathisen, Vår. Hva er en god hjelper? "Det e som å ha en god kompis og mor di slått i sammen...". Norsk fagkongress i ergoterapi (omtale) 2005-09-22 - 2005-09-22 2007.

 • Mathisen, Vår. En god hjelper? "Det e som å ha en god kompis og mor di slått i sammen..." - en kvalitativ studie basert på fire ungdommers opplevelser med hjelpeapparatet. 2007.

 • Mathisen, Vår. En god hjelper?. 2004.