Nyheter
Fra kilde til rapport Meld deg på kurs den 17. september_ 09:00-12:00 med følgende tema:
 - dataflyt fra Paga til DBH
 - datakvalitet
 - rapportering
 - statistikk


Hva rapporter vi og hvorfor?
21.08.15

Retningslinje for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Retningslinjen er oppdatert men hensyn til UiTs nye mal for dokumenttype
Retningslinje, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og AMUs vedtak
i Sak 6-14 om AMUs sammensetning fra 31. juli 2014. Betegnelsen sekretær for
hovedverneombudene (s-HVO) er endret til koordinator for hovedverneombudene
(k-HVO). Retningslinjen er oversatt til engelsk, se vedlegg.
Se mer om AMU og HMS i HR portal-krever innlogging 
26.01.15

Økt kvinneandel i toppstillinger Fortsatt fin framgang på kvinneandelen i toppstillinger ved UiT – økning fra 31,6 % i 2013 til 32,5 % i 2014.
08.01.15

Reviderte retningslinjer: FoU-termin og fordeling av arbeidstid for vitenskapelig ansatte Universitetsstyret har fastsatt nye retningslinjer for fordeling av FoU-termin, som gjelder fra 1. januar 2015. Nåværende retningslinjer gjelder ut 2014, og for ansatte som har fått tildelt FoU-termin etter nåværende ordning. Det er også fastsatt nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT. Disse gjelder fra 1. august 2014.

Logg deg inn i HR-portalen og les mer.
11.07.14

Avtale om bedriftshelstjenester UiT og Hemis har inngått ny avtale om bedriftshelsetjenester.  
Avtalen gjelder fra 1. mai 2014.
Les mer i HR portalen - krever pålogging.
 
30.05.14

Hold deg oppdatert i HR portalen Bruk HR portalen og hold deg oppdatert - meld deg på nyhetsbrev !

I modulen Compendia Stat kan du melde deg på nyhetsbrev, eller du kan besøke nyhetsarkivet og se aktuelle saker.

Compendia Stat gir deg også direkte tilgang til Personalmeldinger (PM) fra departementer.  http://lovdata.no/register/sphpm#2014 

Statens pensjonskasse (SPK) oppdaterer egne sider i HR portalen, der du også har muligheter for å melde deg på nyhetsbrev. 
12.05.14