Nyheter
Finnmarksfakultetet har fått eget postmottak Finnmarksfakultetet har fått eget postmottak,  adressen er postmottak@finn.uit.no
27.11.14

Orientering om endring av offentlig journal Vi orienterer om at Offentlig journal nå ligger søkbar ute for ett år tilbake.I tillegg ligger det offentlig journaler (pdf-filer) tilgjengelig tilbake til 2011.
29.09.14