Hva skjerNyheter
Forskningsrådet ønsker innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020.

Forskningsrådet planlegger en ny utlysning av INFRASTRUKTUR-programmet for 2020. I den forbindelse skal områdestrategiene i "Norsk veikart for forskningsinfrastruktur" oppdateres og Forskningsrådet ønsker innspill fra forskningsmiljøene om behov for framtidig infrastruktur for forskning.

26.11.19

Call for proposals: Nye VISTA-sentre for fremtidens energiløsninger

VISTA-programmet er et samarbeid mellom Equinor og Det norske vitenskapsakademi. VISTA-sentrene skal bidra med forskning som bidrar til å løse de globale klimautfordringene gjennom omfattende omstilling av energisystemet.

25.11.19

Arctic MSCA-IF Program 2020 - Call for Supervisors

Do you want to strengthen your research group with an excellent postdoc? Arctic MSCA-IF Program offers extensive support in recruiting the candidate and writing the proposal for funding through Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF) scheme.

13.11.19

Nordforsk: Call for proposals with NOK 120 mill budget for interdisciplinary research

NordForsk’s new programme will promote high-quality interdisciplinary research that combines and integrate skills from multiple disciplines. The first call for proposals under the Nordic Programme for Interdisciplinary Research has a budget of NOK 120 million and the deadline for submissions is 13 November 2019.

11.10.19

Reminder: Workshop at UiT: How to write a succesful proposal for MSCA ITN

Do you plan to submit a proposal for Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA ITN)? The last MSCA ITN call in Horizon 2020 is now open with deadline January 14th 2020.

10.10.19

Informasjonsmøte European Innovation Council (EIC)

Forskningsrådet arrangerer et infomøte om EUs nye virkemiddel for finansiering av innovasjon, European Innvation Council (EIC) pilot. Møtet finner sted 25. okotber kl 11-14 i LINKEN, SIVA Innovasjonssenter i Tromsø.

Lenke til arrangementet og påmelding finner du her.

07.10.19