Nyheter
Kurs ved UiT: H2020 Project Management and Finance

Forskningsrådet tilbyr kurs i drift av EU prosjekter ved UiT 18. og 19. februar. Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her.

14.01.20

Forskningsrådet har utvidet STUD-ENT-ordningen. Nå kan studenter på master-, seksårig profesjonsutdannings- og ph.d.-nivå søke om NOK 1 million.

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer, gjerne på tvers av fagfelt.

Søknadsfrist 12 februari 2020

17.12.19

Forskningsrådet ønsker innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020.

Forskningsrådet planlegger en ny utlysning av INFRASTRUKTUR-programmet for 2020. I den forbindelse skal områdestrategiene i "Norsk veikart for forskningsinfrastruktur" oppdateres og Forskningsrådet ønsker innspill fra forskningsmiljøene om behov for framtidig infrastruktur for forskning.

26.11.19

Call for proposals: Nye VISTA-sentre for fremtidens energiløsninger

VISTA-programmet er et samarbeid mellom Equinor og Det norske vitenskapsakademi. VISTA-sentrene skal bidra med forskning som bidrar til å løse de globale klimautfordringene gjennom omfattende omstilling av energisystemet.

25.11.19

Arctic MSCA-IF Program 2020 - Call for Supervisors

Do you want to strengthen your research group with an excellent postdoc? Arctic MSCA-IF Program offers extensive support in recruiting the candidate and writing the proposal for funding through Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF) scheme.

13.11.19

Nordforsk: Call for proposals with NOK 120 mill budget for interdisciplinary research

NordForsk’s new programme will promote high-quality interdisciplinary research that combines and integrate skills from multiple disciplines. The first call for proposals under the Nordic Programme for Interdisciplinary Research has a budget of NOK 120 million and the deadline for submissions is 13 November 2019.

11.10.19