Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Dette skjer på NFH

Norges fiskerihøgskole har et aktivt og levende fagmiljø. Her er vår aktivitetskalender og ferske nyheter fra instituttet.


Hva skjerNyheter
Under overflaten Helseovervåkning i dagens havbruksnæring har gitt oss oversikt over forekomsten av kjente sykdommer, men hva lurer under overflaten?
27.04.17

Microbial community variation in an Arctic shelf seafloor The project studies the spatial patterns of microbial diversity which is crucial in order to assess the relationship between community structure and ecosystem function. However, due to methodological limitations in the past, relatively little has been known about the biogeography of microbial communities. Master of science i akvakultur Tan Thi Nguyen ved NFH forfredag 21. april offentlig forsvare for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:“Microbial community variation in an Arctic shelf seafloor. Biogeographic and anthropogenic
influences”

26.04.17

Economic Analysis of Marine Protected Area: Bioeconomic Modeling and Valuation Approaches Marine protected areas (MPAs) are often established for conservation objectives. However, benefits provided by MPAs exceed pure biodiversity conservation as they may include other social and economic benefits to local communities.
Master of science in fisheries and aquaculture management and economics Xuan Bich Bui forsvarte offentlig for graden Philosophiae doctor (ph.d.)  onsdag 5. April avhandlingen med samme tittel.
24.04.17

Retten til fesken – er en revolusjon på trappene? Fordeling av havets ressurser er et brennhett tema. Dagens system for fiskekvoter har nylig blitt evaluert av et regjeringsoppnevnt utvalg. Hvilke endringer foreslår utvalget? Onsdag holdes et åpent seminar med utvalgets leder, Arild O. Eidesen.
20.04.17

Studentene satser på fiskeri og havbruk Mer enn 1500 unge mennesker har Norges fiskerihøgskole på sine søkerlister. Bred rekruttering til fiskeri- og havbruksrelaterte fag lover godt for å styrke en sjømatnæring i vekst.
20.04.17

Verdien av velferd Økt vekst i havbruksnæringa krever frisk fisk som trives i miljøet sitt. God fiskevelferd kan sikres gjennom økt kunnskap om hvilke forhold som har betydning for trivsel og hvordan fiskens egen fysiologi setter rammer for miljøet den vokser opp i.
04.04.17

Skip to main content