Velkommen til Norges fiskerihøgskole

Dette skjer på NFH

Norges fiskerihøgskole har et aktivt og levende fagmiljø. Her er vår aktivitetskalender og ferske nyheter fra instituttet.


Hva skjer


2 neste arrangementer:

Prøveforelesning - Master of science Xuan Bich Bui

Hvor: NFH-bygget, Store aud (E-101)
Når: 05.04.17 10.15

Disputas - master of science Xuan Bich Bui

Hvor: NFH-bygget, store aud (E-101)
Når: 05.04.17 12.15


Alle arrangementer


Nyheter
Forebyggende arbeid for fremtidens fiskehelse Forebyggende helsearbeid både til lands og til vanns bidrar til god dyrehelse i norsk matproduksjon. Likevel kreves økt kunnskap for å kunne møte både nåværende og fremtidige utfordringer.
22.03.17

Fortsatt stor framtidstro blant fiskerne Flertallet av norske fiskebåteiere tror det økonomiske resultatet fra virksomheten vil bli bedre de kommende fem år, og både mannskap og båteiere er enige om at de vil anbefale fiskeri som levevei for andre. Fortsatt er det lite som tyder på at fiskerinæringa står overfor et rekrutteringsproblem.
16.03.17

Lipider i nordlige kaldtvanns diatomeer (kiselalger) I denne doktoravhandlingen ble nordlige kaldtvanns diatomeer forsket på i forhold til lipidinnhold, vekst og potensiale for massedyrkning. Forskjellige dyrkingsforhold ble testet for å undersøke produksjon av omega – 3 lipider. Master i fiskeribiologi og forvaltning, Elena Artamonova, ved NFH forsvarte mandag 27. februar offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:
"Mass cultivation of some common coldwater diatoms (Bacillariophyceae): lipids vs. growth
conditions"
03.03.17

Kunnskapsrikt bidrag til ei blå framtid Havbruksnæringen i dag er i enorm vekst og det er stort behov for kompetent arbeidskraft. Norges fiskerihøgskole styrker nå sin satsing innen havbruk.
15.02.17

Bærekraftig sjømat og bedre ernæring på Arctic Frontiers Gikk du glipp av sidearrangementet til NIFES og Norges fiskerihøgskole under forrige ukes Arctic Frontiers? Foredragene finner du her.
02.02.17

Lovende forskning på nye antibiotika Verden trenger nye medisiner for å bekjempe det statig økende problemet med antibiotikaresistente bakterier. Stoffer som naturlig finnes i havet har vært utgangspunkt for en slik forskning i en ny doktorgrad ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
22.01.17

Skip to main content