Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Siste nytt fra Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Følg med på hva som skjer ved våre tre institutter:

Norges fiskerihøgskole, Handelshøgskolen og Institutt for arktisk og marin biologi.


Hva skjerNyheter
Sommerfest og søppelplukking i Skarsfjord Tradisjonen tro ble det sommerfest og søppelplukking ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi i år også. Over hundre sekker ble fylt med søppel i godt sosialt samvær.
26.06.17

Metanproduserende mikrober i magetarmtraktus hos ryper, rein og moskus Symbiotisk mikrobiell fordøyelse muliggjør nedbryting og utnyttelse av fiber (cellulose og hemicellulose) som næringsemne og kilde til energi hos drøvtyggere og andre plantespisende dyr og fugler. Optimal sammensetning av mikrobene i fordøyelsessystemet er viktig for å få en best mulig utnyttelse av de plantene som dyret spiser. Mikrobiell fordøyelse resulterer imidlertid også i utslipp av gasser som metan. Metan er en viktig drivhusgass - og representerer et netto tap av energi for dyret. Master of science i biologi Alejandro Salgado Flores ved AMB forsvarte 8.6 offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:“Gut metagenomics in relation to diet and methanogenesis in arctic herbivores
22.06.17

"Navigare necesse est" Studien ser på konsekvenser av skipstrafikk og analyserer hvordan et utslipp av marin diesel som følge av et forlis i det Europeiske Arktis vil kunne spres i det marine økosystemet.Cand. scient i biologi Lars-Henrik Larsen ved AMB forsvarte 8.6 offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:““Navigare necesse est”. Bio Environmental implications of shipping in the European Arctic”
22.06.17

Parasittplanten Cuscuta og dens infeksjonsstrategi. Parasittiske planter infiserer andre planter og stjeler deres ressurser. Resultater fra dette prosjektet indikerer at parasittplanten Cuscuta anvender cellevegg-enzymer for å trenge inn i vertsplanten. Master of science i biologi Stian Olsen ved AMB forsvarte 12.5 offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:"Mechanisms of Host Plant Infection by the Parasitic Angiosperm Cuscuta".
20.06.17

Mastergradsavslutning 2017 Onsdag 7. juni markerte vi mastergradskandidatene fra Handelshøgskolen, Norges fiskerihøgskole og Institutt for arktisk og marin biologi
09.06.17

Kick-off for nytt EU-prosjekt Torsdag markerte BFE og samarbeidspartnere i Tromsø oppstarten av et nytt stort EU-prosjekt innenfor marin ressursforvaltning. Norges Fiskerihøgskole (NFH) er nå involvert i 12 EU-prosjekter og FarFish er det siste tilskuddet i familien. 
02.06.17

Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser
Skip to main content