Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Siste nytt fra Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Følg med på hva som skjer ved våre tre institutter:

Norges fiskerihøgskole, Handelshøgskolen og Institutt for arktisk og marin biologi.


Hva skjer


2 neste arrangementer:


Prøveforelesning - Master of science Xuan Bich Bui

Hvor: NFH-bygget, Store aud (E-101)
Når: 05.04.17 10.15


Alle arrangementer


Nyheter
Forebyggende arbeid for fremtidens fiskehelse Forebyggende helsearbeid både til lands og til vanns bidrar til god dyrehelse i norsk matproduksjon. Likevel kreves økt kunnskap for å kunne møte både nåværende og fremtidige utfordringer.
22.03.17

Fortsatt stor framtidstro blant fiskerne Flertallet av norske fiskebåteiere tror det økonomiske resultatet fra virksomheten vil bli bedre de kommende fem år, og både mannskap og båteiere er enige om at de vil anbefale fiskeri som levevei for andre. Fortsatt er det lite som tyder på at fiskerinæringa står overfor et rekrutteringsproblem.
16.03.17

Skal kartlegge plastforsøplinga i havet Husker du hvalen med magen full av plast? Nå skal forskere kartlegge plastforsøplinga i havet i Arktis – og forhåpentligvis finne løsninger for å begrense den.
13.03.17

Lipider i nordlige kaldtvanns diatomeer (kiselalger) I denne doktoravhandlingen ble nordlige kaldtvanns diatomeer forsket på i forhold til lipidinnhold, vekst og potensiale for massedyrkning. Forskjellige dyrkingsforhold ble testet for å undersøke produksjon av omega – 3 lipider. Master i fiskeribiologi og forvaltning, Elena Artamonova, ved NFH forsvarte mandag 27. februar offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:
"Mass cultivation of some common coldwater diatoms (Bacillariophyceae): lipids vs. growth
conditions"
03.03.17

Fokus Tyskland i ei uke Gregor Maxwell fant nytt fagnettverk, spennende forskningsgrupper og faglig påfyll i Tyskland. UiT ønsker at flere ansatte og studenter gjør det samme, og inviterer til Fokus Tyskland i mars.
28.02.17

Lærte fag på engelsk og tysk på fritiden Regjeringen, næringslivet, NHO og UiT ønsker at flere norske studenter skal studere i Tyskland. Mathias Eliassen dro til München og lærte fag på engelsk og tysk på fritiden.
21.02.17

Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser
Skip to main content