Velkommen til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Siste nytt fra Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Følg med på hva som skjer ved våre tre institutter:

Norges fiskerihøgskole, Handelshøgskolen og Institutt for arktisk og marin biologi.


Hva skjerNyheter
God stemning og konkrete jobbmoglegheiter på Håp i Havet-konferansen For 16. gong på rad har studentane ved Noregs fiskerihøgskule arrangert ein vellukka konferanse og skapt ein møteplass for næring og studentar.
09.02.18

Food traceability in theory and in practice 12.januar, 2018 forsvarte MSc Petter Olsen ved NFH offentlig for dr. philos.-graden, avhandlingen: "Food traceability in theory and in practice"
24.01.18

UiT-professor har vore med på å velje ut TIFF-filmane Da festivalsjef Martha Otte spurte Jahn Petter Johnsen, var han ikkje i tvil om kva han skulle svare.
17.01.18

Nytt biologibygg bidreg til viktig klimaforsking Fredag opna det nye biologibygget ved UiT. Mellom anna skal bygget bidra til at forvaltninga skal vere betre førebudd når klimaet endrar seg.
14.01.18

Dyreplankton i Arktis vil ha det mørkt! Forskarar ved UiT og NTNU har funne ut at marine økosystem i Arktis er spesielt sårbare for lysureining. Til og med forskingsskip kan få organismane i havet til å dukke lengre ned i mørket.
11.01.18

Nye prodekaner ved BFE-fakultetet Nå er hele det nye dekanatet klart ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Det lover godt for det nye forsknings- og undervisningsåret 2018.
21.12.17

Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser
Skip to main content