Aktuelle hendingar og nyheitsstoff frå HSL-fakultetet


Hva skjer


2 neste arrangementer:

Ethiopia after Nobel, a public lecture

Hvor: Mandela auditoriet, Nedre Lysthus/Centre for Peace Studies
Når: 27.01.20 13:15

Open lecture: Indigenous land rights and reconciliation

Hvor: TEO-H1 1.545 Møterom Utsikten
Når: 28.01.20 12:00


Alle arrangementer


Nyheter
Hvordan endres hjernen hos flerspråklige?

Over halvparten av alle europeere er i dag flerspråklige. UiTs nye satsingssenter, AcqVA Aurora, skal forske på hvordan både språk og hjernen kan forandre seg når man lærer flere språk.

22.01.20

– UiT er en motor i nord

Ap-leder Jonas Gahr Støre fortalte for tredje gang om sine visjoner for nordområdene fra en talerstol ved UiT, og understreket sin nære tilknytning til universitetet. UiTs samfunnsgeograf Berit Kristoffersen liker at Støre vil satse på "grønn industri" i nord.

17.01.20

Reindriftsutøvere «taper» i møte med NAV

Reindriftsutøvere som blir syke og ender med såkalte AAP-ytelser fra NAV møter en rekke utfordringer som vanlige lønnsmottakere ikke støter på. Det viser førstelektor Berit Dahle Thorslunds forskning på temaet. Sametingsråd Hans Ole Eira reagerer.

16.01.20

Her treffer du UiT på TIFF

Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) går i gang denne uka og UiTs forskere bidrar på mange måter i programmet – både som deltakere i filmer, i lunsjsamtaler om filmer og i innledning til filmvisninger.

10.01.20

– Historikere sa Khoisan-folket var utryddet  

Sjøsamene og urfolk i Sør-Afrika har på sett og vis felles skjebne. UiT-forsker og sosialantropolog Siv Øvernes gir ut bok om urfolket khoisan i Sør-Afrika.

07.01.20

To millioner kroner ekstra til rekruttering av flere lærere i Nord-Norge

Ferske tall viser at andelen kvalifiserte lærere øker, men fortsatt er det tilsatt 590 personer i undervisningsstillinger i Nordland, Troms og Finnmark uten godkjent utdanning. For å støtte opp om arbeidet som Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet gjør for å rekruttere flere til læreryrket, får de en million kroner hver.

03.01.20

Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser

Følg Helsefak på Facebook