Aktuelt


Hva skjer


2 neste arrangementer:

NORDSTAT 2020

Hvor: Tromsø
Når: 22.06.20 00:00


Alle arrangementer


Nyheter
Tidligere NASA-astronaut kommer til UiT

31. oktober arrangerer Fakultet for naturvitenskap og teknologi Space Day for alle som er interesserte i hva som beveger seg i romfarten.

23.10.19

UiT-forsker med gjennombrudd: Modell kan forutsi omfanget av dengue-epidemier

Nå kan helsemyndighetene i rammede land bli bedre rustet til å ta vare på befolkningen når epidemier som dengue slår til. Matematikk var løsningen!

07.06.19

Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter

Mandag 3. juni 2019 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2018/-19 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

16.03.19

Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN) grant awarded

Starting in 2019 the Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks consortium grant “Polynomial Optimization, Efficiency through Moments and Algebra” (POEMA)  will explore methods from mathematical optimisation which can be used to model real world applications.

18.12.18

Forskningsrådet deler ut 870 millioner kroner

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) gir støtte til fire forskningsprosjekter på UiT. – En stor annerkjennelse og et viktig springbrett, sier en av de heldige som har fått stipend, Tine Nilsen.

14.12.18

Fremragende matematikk-forsker til Tromsø UiT har fått en fremragende forsker som skal styrke fagmiljøet i matematikk. Cordian Riener fra Tyskland arbeider i en nasjonal matematikksatsing med støtte fra Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse.
15.09.18