Velkommen til Matematikk og statistikk

Aktuelt


Hva skjer


2 neste arrangementer:

NORDSTAT 2020

Hvor: Tromsø
Når: 22.06.19 00:00


Alle arrangementer


Nyheter
Kjære alle sammen og velkommen til nytt semester! En liten hilsen fra Dekanen ved NT- fakultetet
16.08.18

Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter Mandag 4. juni 2018 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2017/-18 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske universitet.
03.06.18

Rekonstruerer jordas overflatetemperatur med iskjerner og mikrofossiler Jorda har lagret historisk informasjon om klimaet bakover i tid, matematiker Tine Nilsen har undersøkt hvordan denne informasjonen kan innpasses i en ny klimamodell.
28.02.18

Forsinket global oppvarming skyldes lagring av varme i havet Selv om CO2-innholdet i atmosfæren flater ut eller avtar, vil temperaturen i havet fortsette å stige i lang tid framover. Dette fenomenet har matematiker Hege-Beate Fredriksen ved UiT prøvd å beskrive i en ny klimamodell.
24.01.18

Disse får penger fra Tromsø forskningsstiftelse Eva-Stina Edholm, Jana Jágerská, Alexander Tøsdal Tveit og Cordian Riener fikk tildelt til sammen 45 millioner kroner under årsmarkeringen til Tromsø forskningsstiftelse.
23.11.17

Interessert i temaet globale klimaendringer? Våren 2018 får du mulighet til å ta det nye kurset Climathematics, som skal gjøre deg bedre rustet til å kunne forstå og delta i klimadebatten.
12.10.17

Skip to main content