Aktuelt


Hva skjer


2 neste arrangementer:

NORDSTAT 2020

Hvor: Tromsø
Når: 22.06.19 00:00


Alle arrangementer


Nyheter
Algebra meets statistics at Summer School in Tromsø

A group of mathematicians recently came together at UiT The Arctic University of Norway, to learn more about four new developments in the intersection of algebra and statistics.

15.10.18

Fremragende matematikk-forsker til Tromsø UiT har fått en fremragende forsker som skal styrke fagmiljøet i matematikk. Cordian Riener fra Tyskland arbeider i en nasjonal matematikksatsing med støtte fra Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse.
15.09.18

Kjære alle sammen og velkommen til nytt semester! En liten hilsen fra Dekanen ved NT- fakultetet
16.08.18

Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter Mandag 4. juni 2018 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2017/-18 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske universitet.
03.06.18

Rekonstruerer jordas overflatetemperatur med iskjerner og mikrofossiler Jorda har lagret historisk informasjon om klimaet bakover i tid, matematiker Tine Nilsen har undersøkt hvordan denne informasjonen kan innpasses i en ny klimamodell.
28.02.18

Forsinket global oppvarming skyldes lagring av varme i havet Selv om CO2-innholdet i atmosfæren flater ut eller avtar, vil temperaturen i havet fortsette å stige i lang tid framover. Dette fenomenet har matematiker Hege-Beate Fredriksen ved UiT prøvd å beskrive i en ny klimamodell.
24.01.18