Aktuelt og nyheter fra Institutt for informatikk


Hva skjer


2 neste arrangementer:

Disputas - Master of Science Hanne-Kristin Paulsen

Hvor: Store Auditorium, MH-bygget
Når: 27.02.20 12:15


Alle arrangementer


Nyheter
Avslutningsseremoni for mastergradsstudentar

Tysdag 2. juni 2020 vert det arrangert høgtideleg avslutningsseremoni for mastergradskandidatar i realfag og teknologi som er uteksaminert i laupet av studieåret 2019/-20 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

20.02.20

Nå kan du studere cybersikkerhet ved UiT

– Med en informatikk-utdanning har du en rekke jobbmuligheter i ettertid, sier Camilla Stormoen, nyutdannet sivilingeniør fra UiT Norges arktiske universitet. Nå vil en fersk master i cybersikkerhet gjøre informatikk-studiene ved UiT enda mer attraktive.

18.02.20

Guest lecture Friday February 21st 2020 at 11:15. Title: "Machine learning for physical simulations" - Head of department / Research director of scientific computing Simon Wolfgang Funke, Simula Research Laboratory

Head of department / Research director of scientific computing Simon Wolfgang Funke, Simula Research Laboratory, will Friday February 21st 2020 at 11:15 - 12:00 hold a guest lecture titled Machine learning for physical simulations. Place: Teknologibygget Auditorium, 2.018, Campus Tromsø.

18.02.20

STUD-ENT: Søk om 1 million kroner til å utvikle din forretningside!

Student eller nyutdannet? Søk om inntil 1 million kroner gjennom Forskningsrådets ordning STUD-ENT. Midlene skal brukes til videreutvikling av forretningsidéen.

 

Søknadsfrist STUD-ENT 2020: 12. februar 

 

17.01.20

Start UiT inviterer til Lederjakten 2020!

Start UiT inviterer studenter fra alle fakulteter på UiT til å delta på
Lederjakten, der vi skal skape fremtidens ledere som kan bidra til
utvikling av Nord-Norge i privat, offentlig og frivillig sektor

17.01.20

Spring semester 2020: Three elective computer science courses at master level is offered

Department of Computer Science, campus Tromsø, will in the spring semester 2020 offer three seminars: INF-3910-2 Computer Science Seminar: Green Computing, INF-3910-5 Computer Science Seminar: Applied functional programming in .NET Core, and INF-3910-6 Computer Science Seminar: Introduction to Artificial Intelligence and Applied Methods.

18.12.19

Værtjenesten ved IFI: Værtjenesten ved IFI