Velkommen til Institutt for geovitenskap

Aktuelt og nyheter ved Institutt for geovitenskap


Hva skjer


2 neste arrangementer:

ARCEx Annual Conference 2017

Hvor: Malangen Resort
Når: 10.05.17 10.00


Alle arrangementer


Nyheter
Formidlingskonkurransen: "Hva skjedde med isbreen?" Lis Allaart er PhD-stipendiat innen glasialgeologi ved Institutt for geovitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Hennes bidrag til formidlingskonkurransen hos Geoforskning.no er basert på masteroppgaven ved NTNU/UNIS som hun avsluttet i 2016.
20.04.17

Northern oceans pumped CO2 into the atmosphere Norwegian Sea acted as CO2 source in the past. It pumped the greenhouse gas into the atmosphere instead of absorbing it, as it does today.
27.03.17

På sporet av en klimagass Geolog Kamila Sztybor finner spor etter fortidens metangassutslipp i mikrofossiler på havbunnen vest for Svalbard
17.03.17

Formidlingskonkurransen 2017 Geoforskning.no inviterer i samarbeid med landets geofaglige institutter og Aftenposten Viten deg som geoviter til å dele dine forskningsresultater med omverdenen.
18.01.17

Forkastning viser 200 millioner år av geologisk utvikling Geologer har for første gang datert 200 millioner år med geologisk utvikling av en forkastningssone i Hordaland. Kunnskapen kan brukes til å belyse mekanismer bak naturlige utslipp av klimagassen metan.
07.12.16

Likestilling innen arktiske naturvitenskap UiTs senter for fremragende forskning CAGE har oppnådd likestilling blant sine forskere på alle nivå. En kombinasjon av norske velferdsgoder og UiTs satsing på likestilling gjorde det mulig.
21.11.16

Skip to main content