Aktuelt og nyheter ved Institutt for geovitenskap


Hva skjer


2 neste arrangementer:

ARCEx Annual Conference 2019

Hvor: Sommarøy Arctic Hotel, Tromsø
Når: 22.10.19 10:00


Alle arrangementer


Nyheter
Forskningsrådet deler ut 870 millioner kroner

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) gir støtte til fire forskningsprosjekter på UiT. – En stor annerkjennelse og et viktig springbrett, sier en av de heldige som har fått stipend, Tine Nilsen.

14.12.18

iEarth - neste generasjon geovitere

Vårt institutt er en del av det nasjonale konsortiumet iEarth, som skal promotere et engasjerende og innovativt læringsmiljø for å utdanne den neste generasjonen geovitere som skal være kompetente nok til å takle dagens samfunnsmessige utfordringer: energi, ressurser, klima, miljø og geofarer. Dette skal gjøres gjennom forskningsbasert studentaktiv læring og virkelighetsnære øvelser på et nasjonalt, tverrfaglig nivå og med et sterkt internasjonalt samarbeid.

11.12.18

KPN NYKOS informasjonsmøte – hva vet vi om sjødeponi fra mineralindustrien?

«Utslipp fra gruveindustrien er jo bare knust stein, hvorfor bry seg?» Det er en pågående diskusjon om sjødeponi kontra landdeponi og hva som er mest miljøvennlig. Det er ikke bare snakk om knust stein, men også at faktorer som størrelse, form, organisk reaktivitet og rester fra flotasjonskjemikalier spiller en rolle. Dette er fokus for forskningsprosjektet KPN NYKOS, som avholdt et åpent informasjonsmøte på Institutt for geovitenskap 27. november.

05.12.18

Disse fikk millioner av Tromsø Forskningsstiftelse

Andreia Plaza-Faverola, Þóra Pétursdóttir og Jason Rothman fikk til sammen 36 millioner kroner av Troms Forskningsstiftelse Starting Grant.

15.11.18

Skredfare på Skredkallen, Vannøya

Et ustabilt fjellparti på Skredkallen på Vannøya i Troms kan ha siget 20 meter i moderne tid. Nå gjøres detaljerte undersøkelser for å finne ut om et skred kan være i vente.

01.11.18

Vil lage hull i fjordene våre

Forskere fra Institutt for geovitenskap går sammen med flere andre institusjoner for å avdekke fjordenes hemmeligheter, fra Vestlandet i sør til Svalbard i nord.

31.10.18

Abonnèr på nyheter fra IG!

Nyhetsarkiv