Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Nyheter fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Nytt teknologibygg ble tatt i bruk ved semesterstart høst 2014. Her er Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet med fly- og båtsimulatorer, samt Institutt for fysikk og teknologi. I kjelleren på bygget er tungregnemaskinen "Stallo" innsallert. Supermaskinen har enorm regnekapasitet som genererer mye overskuddsvarme, dette er varme som brukes i oppvarmingen av bygget.

Les mer om teknologibygget

Fusjon med høyskolene i Narvik og Harstad

 


Hva skjer


2 neste arrangementer:

IMB seminar Friday, March 31th 2017 at 11:15. Auditorium 5, MH- building

Hvor: Aud 5, MH-building
Når: 31.03.17 11.15Alle arrangementer


Nyheter
Livet under isen i Arktis Mens R/V Lance lå frosset fast i ismassene nord for Svalbard forsket Achim Randelhoff på det marine økosystemet under isen.
29.03.17

Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter Fredag 2. juni 2017 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2016/-17 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske universitet.
28.03.17

På sporet av en klimagass Geolog Kamila Sztybor finner spor etter fortidens metangassutslipp i mikrofossiler på havbunnen vest for Svalbard
17.03.17

Underviser du ved UiT? – Dette må du få med deg! Alle som underviser, trenger vel jevnlig inspirasjon til å tenke litt nytt? UiTs «fyrtårnprosjekt» inviterer nå til en dag full av gode undervisningsidéer og -erfaringer rundt studentaktive læringsformer! Og kanskje har DU også erfaringer du vil dele med andre?
16.03.17

UiT med i nytt Senter for fremragende forskning – Tildelinga er en stor tillitserklæring, mener professor Kenneth Ruud, som sammen med UiO skal lede et nytt Senter for fremragende forskning (SFF).
15.03.17

Raskere søk etter nye antibiotika I Tromsø er det mange forskere som leter i sjøen og i organismer fra havet etter forbindelser som kan brukes til medisiner. Informatiker Edvard Pedersen har effektivisert DNA analysene som kan gi forskerne avgjørende ledetråder.
14.03.17

Vår ekspertliste
Vi har eksperter innenfor mange temaer, og de er tilgjengelige for henvendelser

Abonnèr på nyheter fra NT-fak

Følg Helsefak på Facebook

Skip to main content