Nyheter
Søkjarrekord hos Det helsevitskaplege fakultet Aldri før har så mange studiesøkjarar hatt Det helsevitskaplege fakultet som fyrsteval.
20.04.18

Her analyseres 500 urinprøver i uka Denne laben til UiT/UNN får inn cirka 500 urinprøver i uka, og daglig avslører bioingeniørene doping, rusmidler, narkotiske stoffer, miljøgifter og hormoner.
13.04.18

Nytt studium i paramedisin ved UiT: – Å jobbe i ambulansen gir både spenning, variasjon og mening! For første gang kan UiT tilby et bachelorstudium i paramedisin. Studielederen garanterer en spennende og praktisk utdanning, og et av landets fremste fagmiljø innen akuttmedisin.
12.04.18

Kan musikkterapi hjelpa kreftsjuke barn mot kvalme under og etter cellegiftkuren?

Kreftsjuke barn, og spesielt ungdom, kan oppleva kraftig kvalme under og etter ein cellegiftkur. No forskar ein på om musikkterapi kan hjelpa mot dette.

22.03.18

Nytt håp for behandling av spiseforstyrrelser I et forskningsprosjekt har terapeuter innen idrettsmedisin og ernæring gitt behandling til personer med bulimi og overspisingslidelse. Resultatet er svært lovende.
16.03.18

Toppforskere innen tuberkulose og antibiotikaresistens besøkte UiT: – Et skrikende behov for nye legemidler Resistent tuberkulose øker, og pasienter dør i mangel på effektiv antibiotika. Nå samarbeider toppforskere fra hele verden for å finne nye medisiner og bedre behandlingsmetoder.
08.03.18