Nyheter
Fagnytt i nord nr. 2 / 2018 Vi kan dessverre ikke gjøre noe med sommerværet, men vi kan glede oss over at et nytt nummer av Fagnytt i nord er klart.Her kan du blant annet lese om fagutviklingsprosjektet «E-læring – mer læring for alle» i Kvæfjord kommune, og Tromsø kommune som har ansatt sykehjemspsykolog.
29.06.18

Oppdatert utgave: Temahefte - Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre Temaheftet ble første gang publisert i 2015, og finnes nå i en ny oppdatert utgave.
25.06.18

Tidsskrift for omsorgsforskning har nå åpen tilgang Tidsskrift for omsorgsforskning har vært utgitt siden 2015, og har nå åpen tilgang (open Access). Tidsskriftet utgis av de fem regionale sentrene for omsorgsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget AS.
28.05.18

Nytt fra Omsorgsbiblioteket En oppsummering av kunnskap knyttet til etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer ble lansert i mars. I tilknytning til denne har Omsorgsbiblioteket nå lansert en egen nettside Nevronett.no
30.04.18

Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene – Søknadsfrist: 1. mai 2018 Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og skal være et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler.
09.04.18

Nasjonal omsorgsforskningskonferanse 2018 De fem regionale sentrene for omsorgsforskning arrangerer annet hvert år en felles nasjonal konferanse hvor forsknings- og fagutviklingsprosjekter med spesiell relevans for kommunal helse- og omsorgstjeneste presenteres og diskuteres. Årets konferanse er den sjette i rekken, og arrangeres på Quality Hotel, Gardermoen den 24. og 25.oktober 2018.
03.04.18