Velkommen til Senter for omsorgsforskning Nord


Hva skjer


2 neste arrangementer:

Nasjonal omsorgsforskningskonferanse 2018

Hvor: Quality Hotel, Gardermoen
Når: 24.10.18 09:00


Alle arrangementer


Nyheter
Tidsskrift for omsorgsforskning har nå åpen tilgang Tidsskrift for omsorgsforskning har vært utgitt siden 2015, og har nå åpen tilgang (open Access). Tidsskriftet utgis av de fem regionale sentrene for omsorgsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget AS.
28.05.18

Nytt fra Omsorgsbiblioteket En oppsummering av kunnskap knyttet til etablering og gjennomføring av dag-, aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer ble lansert i mars. I tilknytning til denne har Omsorgsbiblioteket nå lansert en egen nettside Nevronett.no
30.04.18

Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene – Søknadsfrist: 1. mai 2018 Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og skal være et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler.
09.04.18

Nasjonal omsorgsforskningskonferanse 2018 De fem regionale sentrene for omsorgsforskning arrangerer annet hvert år en felles nasjonal konferanse hvor forsknings- og fagutviklingsprosjekter med spesiell relevans for kommunal helse- og omsorgstjeneste presenteres og diskuteres. Årets konferanse er den sjette i rekken, og arrangeres på Quality Hotel, Gardermoen den 24. og 25.oktober 2018.
03.04.18

Fagnytt i nord nr. 1 / 2018 Endelig kan vi presentere årets første nummer av Fagnytt i nord! Her kan du blant annet lese om Mitt livs ABC som skal tilbys ansatte i tjenesten for utviklingshemmede i Troms. Opplæringsprogrammet er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH), og gjennomføringen av programmet er et samarbeid mellom NKAH og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms (USHT).
09.03.18

Fremtidspris til PhD-stipendiat Marianne Eliassen PhD-stipendiat Marianne Eliassen mottok Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters fremtidspris for beste abstract og muntlig formidling. Dette skjedde på Norsk Fysioterapeutforbunds fysioterapikongress 12.-14.februar 2018, hvor det var over 1000 deltagere. 
26.02.18

Skip to main content