Velkommen til Senter for omsorgsforskning Nord


Hva skjer


2 neste arrangementer:

Vinterlys 2018

Hvor: Teorifagbygget, Hus 1, Auditorium 2, UiT Norges arktiske universitet
Når: 14.02.18 08:30

Vårkonferansen 2018

Hvor: Teorifagbygget, Hus 1, Auditorium 2, UiT Norges arktiske universitet
Når: 15.03.18 09:00


Alle arrangementer


Nyheter
Nasjonal omsorgsforskningskonferanse 2018 De fem regionale sentrene for omsorgsforskning arrangerer annet hvert år en felles nasjonal konferanse hvor forsknings- og fagutviklingsprosjekter med spesiell relevans for kommunal helse- og omsorgstjeneste presenteres og diskuteres. Årets konferanse er den sjette i rekken, og arrangeres på Quality Hotel, Gardermoen den 24. og 25.oktober 2018.
11.01.18

Ny ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket Førsteamanuensis og forsker Astrid Gramstad ved Senter for omsorgsforskning, nord er ansatt som ny ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket. Hun overtar stillingen etter professor emerita Torunn Hamran, som ble pensjonist ved årsskiftet.
11.01.18

Senter for omsorgsforskning, nord har fått ny faglig leder Førsteamanuensis Cathrine Arntzen har overtatt som faglig leder ved senteret etter at professor Torunn Hamran ble pensjonist ved årsskiftet.
03.01.18

Ph.d.-kurs i regi av Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE - Våren 2018 Den nasjonale forskerskolen tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er et supplement til eksisterende ph.d-utdanninger ved universiteter og høyskoler. Nytt kurs holdes den 23. og 24.mai 2018, i Tromsø. 
21.12.17

Fagnytt i nord 3 / 2017 I årets side nummer av Fagnytt i nord kan du blant annet lese Toril Agnete Larsens appell under demensdagene i Tromsø i høst.
12.12.17

Nytt fra Omsorgsbiblioteket Emneredaktør/PhD Rita Sørly ved Senter for omsorgsforskning, nord har ferdigstilt en oppsummering av forskning og fagutvikling knyttet til delemnet Brukermedvirkning i demensomsorgen. Oppsummeringen er publisert på omsorgsbiblioteket.no 
30.10.17

Skip to main content