Velkommen til Senter for omsorgsforskning Nord


Hva skjer


2 neste arrangementer:

Nasjonal omsorgsforskningskonferanse 2018

Hvor: Quality Hotel, Gardermoen
Når: 24.10.18 09:00


Alle arrangementer


Nyheter
Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene – Søknadsfrist: 1. mai 2018 Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og skal være et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler.
09.04.18

Nasjonal omsorgsforskningskonferanse 2018 De fem regionale sentrene for omsorgsforskning arrangerer annet hvert år en felles nasjonal konferanse hvor forsknings- og fagutviklingsprosjekter med spesiell relevans for kommunal helse- og omsorgstjeneste presenteres og diskuteres. Årets konferanse er den sjette i rekken, og arrangeres på Quality Hotel, Gardermoen den 24. og 25.oktober 2018.
03.04.18

Fagnytt i nord nr. 1 / 2018 Endelig kan vi presentere årets første nummer av Fagnytt i nord! Her kan du blant annet lese om Mitt livs ABC som skal tilbys ansatte i tjenesten for utviklingshemmede i Troms. Opplæringsprogrammet er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH), og gjennomføringen av programmet er et samarbeid mellom NKAH og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms (USHT).
09.03.18

Fremtidspris til PhD-stipendiat Marianne Eliassen PhD-stipendiat Marianne Eliassen mottok Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters fremtidspris for beste abstract og muntlig formidling. Dette skjedde på Norsk Fysioterapeutforbunds fysioterapikongress 12.-14.februar 2018, hvor det var over 1000 deltagere. 
26.02.18

PhD-kurs i Tromsø 23.-24. mai 2018 arrangeres PhD-kurset Health care service research on and with multiethnic populations på UiT Norges arktiske universitet. Kurset inngår i forskerskolen Muni-Health-Care, men det er også åpent for andre.
26.01.18

Ny ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket Førsteamanuensis og forsker Astrid Gramstad ved Senter for omsorgsforskning, nord er ansatt som ny ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket. Hun overtar stillingen etter professor emerita Torunn Hamran, som ble pensjonist ved årsskiftet.
11.01.18

Skip to main content