Velkommen til Senter for omsorgsforskning NordNyheter
Nytt fra Omsorgsbiblioteket Emneredaktør/PhD Rita Sørly ved Senter for omsorgsforskning, nord har ferdigstilt en oppsummering av forskning og fagutvikling knyttet til delemnet Brukermedvirkning i demensomsorgen. Oppsummeringen er publisert på omsorgsbiblioteket.no 
30.10.17

Fagnytt i nord 2 / 2017 Nytt nummer av nyhetsbladet er klart - akkurat i tide til å bli en del av sommerlektyren!
15.06.17

Nytt fra Omsorgsbiblioteket Førsteamanuensis og emneredaktør Bodil Hansen Blix ved Senter for omsorgsforskning, nord har ansvaret for emnet 'Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen'. En oppsummering av forskning og fagutvikling på emnet ble publisert på omsorgsbiblioteket.no i 2016.
09.05.17

Fagnytt i nord nr 1 / 2017 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms og Senter for omsorgsforskning, nord fortsetter tradisjonen med å utgi Fagnytt i nord. Nyhetsbladet presenterer fagutviklingsprosjekter og forskning relatert til kommunal helse- og omsorgstjeneste, og distribueres til ansatte og ledere i alle kommunene i Nord-Norge.
30.03.17

Nytt fra omsorgsbiblioteket Emneredaktør og forsker Rita K. Klausen ved Senter for omsorgsforskning, nord har ansvar for emnet Brukermedvirkning i Omsorgsbiblioteket. Kunnskapsoppsummering i delemnet 'Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid' ble publisert online i 2016, og hun arbeider nå med kunnskapsoppsummeringen 'Brukermedvirkning i demensomsorgen'.
28.03.17

Disputas Torsdag 19.januar disputerte Rita Kristin Klausen for ph.d-graden i helsevitenskap. Hun forsvarte avhandlingen «Relational insight and user involvement in the context of Norwegian community mental health care. A narrative analysis of service users' stories.»
25.01.17

Skip to main content