Hva skjer på farmasi ?


Hva skjerNyheter
10 millioner kroner for å bekjempe resistente bakterier Bakterier er svært tilpasningsdyktige. De kan faktisk klumpe seg sammen under et beskyttende slimlag – kalt biofilm. Dette er et stort problem med tanke på antibiotikaresistens.
09.02.18

42 millioner kroner for utvikling av persontilpasset medisin Et stort helsefokus er å gi pasienter en spesialtilpasset medisinsk behandling. For å styrke dette har et farmasøytisk samarbeid mellom ti nordiske universiteter, deriblant UiT, mottatt 42 millioner kroner.
31.01.18

– We will make the liver great again! Allerede når du er 20 år begynner levercellene som renser blodet ditt å få redusert funksjon. Kan denne aldringsprosessen forhindres?
28.08.17

Gratulerer til fem nye prisvinnere ved Helsefak 2017! Det helsevitenskapelige fakultet gjorde stas på fem prisvinnere under årets sommerfest, og en av dem hadde ekstra god grunn til å være fornøyd.
20.06.17

UiT-forskere ga kunnskapsministeren innspill for bedre forskning og utdanning I fire år har Norge hatt en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Nå skal den revideres, og UiT-forskerne hadde mange innspill.
01.06.17

UiT bekjemper antibiotikaresistens i Afrika Antibiotikaresistens er ikke bare en trussel, men en realitet verdens helsesamfunn må ta inn over seg. UiT er derfor med på å gi et kunnskapsløft i Afrika.
10.03.17

Skip to main content