Senter for samisk helseforskning i media

Vold og overgrep i samiske samfunn har vært et aktuelt tema de siste årene. Data om forekomsten av vold og overgrep er hentet fra SAMINOR 2, trinn 1 – spørreskjemaundersøkelsen som er innsamlet av Senter for samisk helseforskning. Her er lenker til noen av sakene:

 

I anledning samenes nasjonaldag, har Diabetesforbundet fokus på diabetesforekomsten blant samer: Mye diabetes i den samiske befolkningen. 6/2 2018.

Det var en gang et samefolk som ville våke over egen helse. SSHFs faglige leder Ann Ragnhild Broderstad har skrevet på Det helsevitenskapelige fakultets blogg. 27/12 2017.

Hvorfor er det mer diabetes i samiske områder? Intervju med Ann Ragnhild Broderstad, SSHFs faglige leder og leder av SAMINOR-undersøkelsen. 6/2 2017.

Verdens sunneste kjøtt? Vår forsker Ammar Eltayeb Ali Hassan har blitt intervjuet av Nordlys. 1/12 2016.

17.–18. november 2016 arrangerte SSHF konferansen «Gozihit dearvvašvuođadili – Våke over helsa». I den forbindelse ble det medieoppslag:

Samer og andre urfolk lever kortere NRK Troms og Finnmark 26.04.2016  

Alarmerende funn - Nesten hver tredje mann og kvinne som deltok i Helse- og livsstilsundersøkelsen 2013 i Storfjord lider av fedme iStorfjord 06.04.016

Reinkjøtt ut i verden - hva sier britene til å spise reinkjøtt

NRK Oddasat TV stiller spørsmål om overvekt i Sapmi og har invitert Ann Ragnhild Broderstad i studio (11. november 2015). Hun er faglig leder og prosjektleder for Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR.

NRK Sápmi (publisert 4. november 2015). - Her sliter mange med fedme og diabetes. Presentasjon av rapport fra Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 2 klinisk i Kautokeino.

NRK Sápmi (publisert 17.september 2015). - Det er få forskjeller når vi sammenligner samer og ikke-samer.  Lansering av populærvitenskapelig artikkelsamling i forbindelse med forskningsdagene i FinnmarkNyheter
Å bryte tausheten om vold

Årets fredspris viser at åpenhet og formidling om vold og seksuelle overgrep er grunnleggende for å skape et bedre samfunn for alle. Det gjelder i alle kulturer – også her hjemme. Forsker Astrid Eriksen ved Senter for samisk helseforskning har skrevet debattinnlegg i Nordnorsk debatt.

13.12.18

HALDI og SAMINOR – grenseløst samarbeid

I mars 2017 underskrev Umeå universitet og Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet en samarbeidsavtale i den hensikt å promotere helseforskning, spesielt samisk helseforskning.  Målet er felles forskningsprosjekter over grenser.

17.10.18

Senter for samisk helseforskning og SAMINOR på besøk hos Helsedirektoratet Senter for samisk helseforskning har gjennom mange år hatt en god dialog med Helsedirektoratet som har stor fokus på samisk helse, samisk helseforskning og helsetjenester for den samiske befolkning. Faglig leder ved Senter for samisk helseforskning og leder av SAMINOR, Ann Ragnhild Broderstad, var i den forbindelse invitert til Helsedirektoratets fredagsseminar den 14. september for å fortelle om forskningsarbeidet i senteret og om vår store SAMINOR-studie. Foredragets tema var Helseforskning i et flerkulturelt landskap – til beste for hvem?
28.09.18

Reisebrev fra ICCH17 i København The 17th International Congress on Circumpolar Health (ICCH) fant sted i København 12.-15. august 2018. Senter for samisk helseforskning deltok med en delegasjon og har skrevet en reiseblogg fra turen.
11.09.18

Reisebrev fra 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health 17.–19. Mai 2018, Edinburgh Vilde L. Michalsen og Susanna R. Siri er stipendiater ved Senter for samisk helseforskning og har skrevet reisebrev fra verdens første internasjonale kongress om etnisitet og helse som gikk av stabelen pinsehelga.
22.05.18

PUBLIKASJONER: