Velkommen til Senter for samisk helseforskning SSHF

Dette skjer ved Senter for samisk helseforskning

Forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale

SSHF har bidratt til utviklingen av etiske retningslinjer ved helseforskning på den samiske befolkningen. Arbeidet har vært gjennomført i tre deler som har resultert i tre rapporter. Du kan lese mer om prosjektet HER.

Sametinget nedsatte i 2016 et arbeidsutvalg for å utarbeide forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale. Forslaget er overlevert Sametinget og har vært ute på høring. Høringsfristen var 25.05.2018. Forslaget blir behandlet i Sametinget i løpet av høsten.

 

Publikasjoner:

Rapport del 1: Bruk av samisk etnisitet i forskningsdatabaser og helseregistre

Rapport del 2: Etiske retningslinjer for helseforskning på urfolk (Ethical guidelines for indigenous health research)

Rapport del 3: Forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale (Proposal for Ethical Guidelines for Sámi Health Research and Research on Sámi Human Biological Material

 

Senter for samisk helseforskning i media 

I anledning samenes nasjonaldag, har Diabetesforbundet fokus på diabetesforekomsten blant samer: Mye diabetes i den samiske befolkningen. 6/2 2018.

Det var en gang et samefolk som ville våke over egen helse. SSHFs faglige leder Ann Ragnhild Broderstad har skrevet på Det helsevitenskapelige fakultets blogg. 27/12 2017.

Hvorfor er det mer diabetes i samiske områder? Intervju med Ann Ragnhild Broderstad, SSHFs faglige leder og leder av SAMINOR-undersøkelsen. 6/2 2017.

Verdens sunneste kjøtt? Vår forsker Ammar Eltayeb Ali Hassan har blitt intervjuet av Nordlys. 1/12 2016.

17.–18. november 2016 arrangerte SSHF konferansen «Gozihit dearvvašvuođadili – Våke over helsa». I den forbindelse ble det medieoppslag:

Samer og andre urfolk lever kortere NRK Troms og Finnmark 26.04.2016  

Alarmerende funn - Nesten hver tredje mann og kvinne som deltok i Helse- og livsstilsundersøkelsen 2013 i Storfjord lider av fedme iStorfjord 06.04.016

Reinkjøtt ut i verden - hva sier britene til å spise reinkjøtt

NRK Oddasat TV stiller spørsmål om overvekt i Sapmi og har invitert Ann Ragnhild Broderstad i studio (11. november 2015). Hun er faglig leder og prosjektleder for Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR.

NRK Sápmi (publisert 4. november 2015). - Her sliter mange med fedme og diabetes. Presentasjon av rapport fra Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 2 klinisk i Kautokeino.

NRK Sápmi (publisert 17.september 2015). - Det er få forskjeller når vi sammenligner samer og ikke-samer.  Lansering av populærvitenskapelig artikkelsamling i forbindelse med forskningsdagene i FinnmarkNyheter
Reisebrev fra 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health 17.–19. Mai 2018, Edinburgh Vilde L. Michalsen og Susanna R. Siri er stipendiater ved Senter for samisk helseforskning og har skrevet reisebrev fra verdens første internasjonale kongress om etnisitet og helse som gikk av stabelen pinsehelga.
22.05.18

Astrid Eriksen kreert til doktor Universitetets årsfest ble avholdt i dag den 12. april med kreering av alle som avla sin ph.d.- avhandling i 2017.
12.04.18

Høring på forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale Sametinget nedsatte i 2016 et arbeidsutvalg for å utarbeide forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale.
03.04.18

Det var en gang et samefolk som ville våke over egen helse Blogginnlegg på UiTs Helseblogg, skrevet av Ann Ragnhild Broderstad, faglig leder SSHF. Bloggen er et utdrag av festtalen på SAMINOR-konferansen «Våke over helsa», vår største forskningsportefølje, høsten 2016.
03.01.18

Samiske kvinner er mer utsatt for overgrep og vold enn norske kvinner Intervju med forsker Astrid Eriksen, som i sin doktorgrad har brukt data fra SAMINOR 2-undersøkelsen.
08.12.17

Etiske retningslinjer for helseforskning på urfolk SSHF har jobbet med prosjektet «Etiske retningslinjer ved samisk helseforskning» siden 2015. Prosjektet har bestått av tre deler. Del én var rapporten med tittelen «Bruk av samisk etnisitet i forskningsdatabaser og helseregistre». Del to av prosjektet er denne rapporten som gir en generell oversikt over sentrale retningslinjer for helseforskning på urfolk i sammenlignbare land. Del tre er et større samarbeidsprosjekt mellom Sametinget, helseforskere og jurister fra SSHF, IKM ved UiT Norges arktiske universitet, REK Nord, UiO og Umeå universitet. Dette arbeidet er ferdigstilt og forslaget leveres til Sametingsrådet i desember 2017.
29.11.17

Skip to main content