Nyheter
– Fusjonen gjør oss til en sterkere aktør i nord Fra 1. januar 2016 har UiT Norges arktiske universitet virksomhet i hele Nord-Norge og er landets tredje største universitet målt i antall studenter.
30.12.15

Fusjon: Vedtok ny organisasjonsstruktur – Dette er et godt svar på det oppdraget vi har fått fra regjeringa. Vi organiserer det nye universitetet med større og mer robuste fagmiljø.
29.10.15

Fusjon: Forslag til nytt organisasjonskart Slik kan det nye, fusjonerte universitetet se ut fra årsskiftet. I dag diskuteres organiseringa på styreseminaret.
26.10.15

Fusjon: Arbeidsgruppene har levert sine rapporter Om 17 dager skal ny universitetsstruktur på plass. Her kan du lese hvilke forslag arbeidsgruppene har til hvordan det fusjonerte universitetet skal se ut.
10.10.15