Hva skjer


2 neste arrangementer:

NAV-konferanse

Hvor: Teorifagbygget hus 1
Når: 03.06.20 11:00

Sluttkonferanse ALIN

Hvor: Teorifagbygget hus 1
Når: 04.06.20 09:00


Alle arrangementer


Nyheter
Reindriftsutøvere «taper» i møte med NAV

Reindriftsutøvere som blir syke og ender med såkalte AAP-ytelser fra NAV møter en rekke utfordringer som vanlige lønnsmottakere ikke støter på. Det viser førstelektor Berit Dahle Thorslunds forskning på temaet. Sametingsråd Hans Ole Eira reagerer.

16.01.20

– Historikere sa Khoisan-folket var utryddet  

Sjøsamene og urfolk i Sør-Afrika har på sett og vis felles skjebne. UiT-forsker og sosialantropolog Siv Øvernes gir ut bok om urfolket khoisan i Sør-Afrika.

07.01.20

Altaforskere følger kommisjonen

Norges forskningsråd har bevilget 5,9 millioner kroner til et prosjekt ved UiT i Alta som skal følge sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. 

20.12.19

En nomadisk tilnærming for doktorgradsstudenter

To institutter ved UiT arrangerer til sommeren kurs for doktorgradsstudenter om konfliktene mellom storsamfunnet og urfolksinteresser i Finnmark. 

26.11.19

Flyktninger ønsker å være selvhjulpne

Nye mastergrader i sosialt arbeid ved UiT Alta. Masteroppgavene peker på utfordringer både for integrering av flyktninger og NAV sin evne til å hjelpe folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeidslivet.

22.10.19

Nytt samarbeidsutvalg mellom NAV og UiT

Tirsdag i forrige uke var det oppstartsmøte i et nytt samarbeidsutvalg med medlemmer fra NAV Troms og Finnmark og UiT Norges arktiske universitet. Utvalget skal følge opp og understøtte det regionale samarbeidet.

26.08.19