AktueltNyheter
UiT i godt selskap med sine partnere

Finnmarksløpet runder 40 år i 2020. UiT Norges arktiske universitet er en av løpets såkalte elitepartnere og er i godt selskap. Sparebank1 Nord-Norge er såkalt generalpartner, mens hotellkjeden Scandic og en del andre selskap kalles elitepartnere. 

14.11.19

Delte ut 66,8 millionar kroner

Idretten prega årsmarkeringa til TFS, men også unge lovande forskingleiarar fekk moglegheita til å skinne.

13.11.19

Vil samle idrettsmiljøet når forskingsstiftelsen skal dele ut midlar

Tidlegere i haust blei det kjend at Tromsø forskingsstiftelse (TFS) går inn med fleire millionar kroner til forsking på både kvinnelege skiløparar og fotballspelarar. Når midlane skal deles ut under årsmarkeringa 13. november dukkar kjende namn som Lise Klaveness og Bente Skari opp.

11.11.19

UiT satser videre på kvinneidrett: 33 millioner kroner til å forske på skiløpere

I dag må kvinner bruke forskning på menn som grunnlag for å finne best mulig treningsmetode i utholdenhetsidretter. Det ønsker UiT å endre gjennom et nytt forskningsprosjekt på kvinner og utholdenhet. – Vi ønsker å øke kunnskapen om hvordan hormonelle svingninger påvirker treningsrespons og prestasjonsutvikling, og undersøke hvordan menstruasjonssyklusen og bruk av prevensjonsmidler påvirker treningskvaliteten, prestasjonsevnen og menstruasjonsplager, sier forskningsleder Boye Welde.

24.10.19

Får 42 millioner kroner for å forske på kvinnelige fotballspillere

Tromsø får nytt senter for forskning på kvinnefotball: – Hovedmålet er å få fundamental innsikt i hva som påvirker prestasjonsevnen og den generelle helsen hos kvinnelige elitespillere, og kunne tolke funnene slik at norsk, og internasjonal, kvinnefotball kan nå nye sportslige høyder med sunne spillere, sier forskningsleder Svein Arne Pettersen.

02.10.19

Kan intervalltrening skape treningsglede?

Idrettsforskere testet to ulike treningsformer for å finne ut om en intervalltrenings-økt kunne gi like stor treningsglede som en vanlig løpetur.

06.09.19

Kontakt:
Telefon sentralbord: 77 64 40 00
E-post: postmottak@uit.no


Besøksadresse/ leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Follumsvei 39, Alta

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 1621, 9509 Alta

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø


Instituttleder:
Carsten Rolland: 784 50225
E-post: carsten.g.rolland@uit.no

Studierelaterte henvendelser:
Unni Ch. Jansen: 784 50318
E-post: unni.c.jansen@uit.no

Maja Kristine Olsen: 784 50228
E-post: maja.k.olsen@uit.no

Administrative henvendelser:
Gro Anett Olaussen: 784 50404
E-post: gro.a.olaussen@uit.no