Nyheter
Forskerskolen ved UIO, for stipendiater med fokus på den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Info. om forskerskolen: http://www.med.uio.no/helsam/forskning/forskerskoler/muni-health-care/
Søknadsskjema finnes her: https://nettskjema.uio.no/answer/72348.html
26.05.16