Velkommen til Kirkelig utdanningssenter nord

Nyheter
Samisk kirkelivskonferanse 4.-5. juni 2018 Samisk kirkelivskonferasen arrangeres på Sydspissen hotell i Tromsø 4.-5. juni 2018. Temaet er "Vern  om skaperverket og kamp for rettferdighet i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder". Temaet sees i lys av studiedokumentet fra Luthersk verdensforbund Kirken i det offentlige rom som gir hjelp til faglig samtale om det teologiske grunnlaget for lutherske kirkers samfunnsengasjement og hvordan dette kommer til uttrykk i konkrete saker i dagens samfunn. Konferansen arrangeres av Samisk kirkeråd i samarbeid med KUN, Nord- Hålogaland-, Sør-Hålogaland- og Nidaros bispedømmer. Mer info og påmelding kommer, se: http://www.kirken.no/samisk
05.04.18

Skip to main content