Nyheter
Samisk kirkelivskonferanse 4.-5. juni 2018 Samisk kirkelivskonferasen arrangeres på Sydspissen hotell i Tromsø 4.-5. juni 2018. Temaet er "Vern  om skaperverket og kamp for rettferdighet i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder". Temaet sees i lys av studiedokumentet fra Luthersk verdensforbund Kirken i det offentlige rom som gir hjelp til faglig samtale om det teologiske grunnlaget for lutherske kirkers samfunnsengasjement og hvordan dette kommer til uttrykk i konkrete saker i dagens samfunn. Konferansen arrangeres av Samisk kirkeråd i samarbeid med KUN, Nord- Hålogaland-, Sør-Hålogaland- og Nidaros bispedømmer. Mer info og påmelding kommer, se: http://www.kirken.no/samisk
05.04.18

Ledig stilling som administrasjonskonulent Kirkelig utdanningssenter nord gir praktisk-kirkelig utdanning for diakoner, kateketer, kirkemusikere/kantorer og prester på universitetsnivå. I tillegg arbeider vi med forskning, kurs og etter- og videreutdanning. Vi vektlegger tverrfaglighet, kontekstualitet og praksis i vår undervisning. Vi holder til i Siva innovasjonssenter i Tromsø og har 5 stillinger, hvorav 4 har ansvar for studieretningene, mens administrasjonskonsulenten har administrativt ansvar.  Vi er en del av Den norske kirke. Vår organisatoriske tilknytning flyttes til VID vitenskapelige høgskole i nærmeste fremtid. Vi søker administrasjonskonsulent i 100 % fast stilling Arbeidsoppgaver
 • Økonomioppgaver som bilagshåndtering, budsjett og regnskap m.m.
 • Administrativ støtte og saksbehandling for fagstillingene
 • Studieveiledning og tilrettelegging for studentene
 • Digitale plattformer som nettside, facebook og Fronter/Itslearning/Canvas
 • Andre oppgaver må påregnes
  Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring og kunnskap innen kirkelig virksomhet, landsdelen, samisk og kvensk kultur vektlegges
 • Gode datakunnskaper
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 Utdanningsnivå
 • Høgskole/Universitet
  Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og gjerne med flere oppgaver samtidig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges ved ansettelsen
 Vi tilbyr
 • Dyktige og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger
 • Fleksitid
 • Stillingen avlønnes etter gjeldende lover, reglementer og avtaler.
 Har du spørsmål om stillingen ring Bernd Krupka 77 64 65 78 eller 980 40 297. Søknad og CV sendes til Kirkelig utdanningssenter nord til bernd.krupka@kun.uit.no innen 05.02.18. Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!
10.01.18