Hva skjer hos oss?


Hva skjer


2 neste arrangementer:

Barn som pårørende

Hvor: MH U6.A2AUD2, Campus Tromsø
Når: 09.09.19 12:15

Barn som lever i familier med høyt konfliktnivå/ familievern

Hvor: MH U6.A2AUD2, Campus Tromsø
Når: 10.09.19 08:30


Alle arrangementer


Nyheter
Nye mastere i barnevern

Vi gratulerer med bestått master i barnevern.

28.06.19

Ny Ph.d Marte Rye

Cand.psychol. Marte Rye har disputert med med ph.d-graden i helsevitenskap. Torsdag forsvarte hun sin avhandling om holdninger til evidensbaserte intervensjoner blant ansatte i psykiske helsetjenester.

24.06.19

Fornemmelse for kjønn

Doktorgradskurset Fornemmelse for kjønn (SV-8055) vil bli arrangert den 11.–13. november 2019. Mer informasjon her.

05.06.19

Master i psykologi Sabine Kaiser har disputert for ph.d.-graden i helsevitenskap

Nybakt doktor Sabine Kaiser har nå forsvart avhandlingen der hun har studert kvaliteten på samarbeid og service i tjenester for barn og deres familier i norske kommuner.

12.04.19

Kick-off i ERASMUS- prosjekt

Praktikere, forskere og beslutningstakere fra til sammen fem europeiske land var samlet i Brüssel for kick-off i forrige uke. 

04.02.19

25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse

RKBU Nord har fått midler til forskningsprosjekter som skal bidra til å tette kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og unge.

29.01.19