Hva skjer hos oss?


Hva skjer


2 neste arrangementer:

Fagdag for barnevernfaglige veiledere

Hvor: RBUP øst og sør i Nydalen
Når: 05.06.18 08:30


Alle arrangementer


Nyheter
Ny rapport Ny rapport fra et prosjekt som har sett på tiltak for å heve kompetansen i barnevernet i arbeid med innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter. Prosjektet har også utredet behovet for å etablere et kompetansemiljø innenfor samisk barnevern som veileder barnevernstjenesten.
20.04.18

Tidligst mulig hjelp til de minste 65 ansatte i tilsammen 14 kommuner har nå fått opplæring i kartleggingsverktøyet ASQ og ASQ-SE. Et foreldrebasert spørreskjema som skal gi de minst tidlig hjelp. 
20.04.18

Bedre tilknytning mellom foreldre og baby Foreldre-baby intervensjonen skal lære helsearbeiderne å styrke tilknytningen mellom foreldre og baby. Dette gjøres gjennom blant annet hjemmebesøk, veiledning og råd.
07.03.18

Opplæring i å stille de vanskelige spørsmålene Det er ofte vanskelig for helsearbeideren  og ta praten om den psykiske helsen, rusmidler eller vold i nære relasjoner. Opplæringsprogrammet Tidlig inn skal bidra til at det blir lettere å snakke om disse temaene med gravide og småbarnsforeldre.
07.03.18

Skal styrke barneperspektivet sammen Fylkesmannen, RKBU Nord og NAV samarbeider om å styrke barneperspektivet i NAV Norge. I februar var det oppstart for den nasjonale satsingen for 80 ansatte i NAV Tromsø.
27.02.18

RKBU Nord underviser i Alta I januar kunne vi for første gang tilby emnet Forebyggende psykisk helsearbeid blant barn og unge på Campus Alta.
19.02.18

Skip to main content