Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Helseteknologi på frontlinjen i kampen mot korona

I dagens koronasituasjon har det vært mye fokus på helsepersonell og den viktige jobben de gjør. Man har vært redd for at helsevesenet skal bli overbelastet, og at korona-smitten skal få fotfeste blant ansatte i helsevesenet. Noe som igjen vil kunne føre til et redusert mottaks- og behandlingstilbud. Siden det ble klart at korona-viruset utgjorde en global risiko har flere helseteknologi-løsninger blitt lagt frem for å bidra til smittesporing, risikovurdering og diagnostisering. Blant annet utviklet FHI på kort tid den mye omdiskuterte ‘Smittestopp’-appen for overvåkning av bevegelser og sporing av smittespredning.  Også tidligere studenter ved Institutt for Informatikk (IFI) bidrar i utviklingen av verktøy til håndteringen, diagnostisering og overvåking av korona-smitte.


Marianne Iversen 18.05.2020 15:17   (Sist oppdatert: 19.05.2020 08:16)

Tidligere doktorgradskandidater ved IFI, Bjørn Fjukstad og Tor-Magne Stien Hagen, jobber som systemutviklere hos DIPS. DIPS, med hovedkontor i Bodø, har siden 80-tallet utviklet datasystemer for norske sykehus, og er i dag Norges ledende leverandør av e-helse. DIPS har i vår utviklet et dataverktøy for å registrere koronasmitte.

Verktøyet, som er utviklet sammen med internasjonale samarbeidspartnere, brukes til å registrere en rekke symptomer knyttet til COVID-19. Pasientene blir automatisk registrert som mistenkt korona-smittet av pasientjournalsystemet hvis gitte kriterier oppfylles, og sykehuset kan da igangsette smittesporing og videre behandling. Systemet som først ble omtalt av NRK kan du lese mer om her.

Bjørn Fjukstad, systemutvikler hos DIPS og tidligere doktorgradskandidat ved IFI. Foto: Privat

Fjukstad og Hagen jobber sammen på teamet som leverer lagring av symptomene og andre kliniske data som registreres i pasientjournalsystemet DIPS Arena. I tillegg til dette utvikler de også systemer for uthenting og visualisering av dataene til brukerne. Fjukstad, som starter som næringslivsmentor ved IFI i sommer, forteller at jobben med å utvikle robuste systemer for rask lagring og uthenting av kliniske data er utfordrende, «men veldig givende når man ser hvor fort vi kan utvikle apper og systemer på plattformen vi i DIPS har bygd over flere år».

I denne bloggposten forteller Fjukstad mer om potensialet i DIPS Arena. Hvordan man kan søke opp symptomer og diagnoser, for å visualisere og forske på de store datamengdene som registreres i pasientjournalsystemet hver dag.

I tillegg til Bjørn Fjukstad og Tor-Magne Stien Hagen, jobber det en rekke andre uteksaminerte kandidater fra IFI ved DIPS.

Et annet selskap som ønsker å bidra i forskningsfronten på diagnostisering og behandling av Covid-19 er Tromsø-baserte Medsensio. Medsensio har sitt utspring i forskningsmiljøet for helseteknologi ved UiT -Norges Arktiske Universitet og Institutt for Informatikk (IFI). Tidligere masterstudent ved IFI, Johan Ravn, har tatt med seg erfaringer fra sitt masterprosjekt om analyse av lungelyd og startet Medsensio sammen med Anna Dranovska, som har en master i ‘Business Creation and Entrepreneurship’ fra Handelshøgskolen ved UiT.

Medsensio jobber med å utvikle en digital plattform for analyse av lungelyd. Tolkingen av lungelyd er særs relevant i oppdagelsen og diagnostisering av lungesykdommer, som for eksempel astma. Foreløpig tilbyr Medsensio blant annet et verktøy for å trene helsepersonell i å tolke lungelyd. Videre jobber de med utvikling av digitale verktøy for klinisk bruk. De har sammen med flere samarbeidspartnere fått tildelt midler fra Norges Forskningsråd til prosjektet ‘Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations’ som handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på Covid-19-infeksjon. Prosjektet er ledet av forskere fra Senter for e-helse ved UiA og skal samarbeide med kommunene i Agder, Sørlandet Sykehus og flere bedrifter. Målet er å utforske mulighetene i digitale verktøy til å forbedre eksisterende tjenester for pasienter med symptomer på Covid-19-infeksjon og være forberedt på den neste smitte-bølge eller pandemi.

Helseteknologi er et av spesialiseringsløpene som tilbys i sivilingeniørgraden i informatikk ved UiT -Norges Arktiske Universitet. Studiet kombinere teknologi- og helsefag, og tar blant annet for seg medisinsk sensorteknologi, kliniske IT-systemer, og medisinsk avstandsoppfølging. Mer om studiet og helseteknologi kan du lese her og her.