Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Koronakrisen viser vei til studie- og yrkesvalg

Har du lyst til å bidra i helsevesenet i krisetider? Intensivsykepleiere bretter nå opp ermene og står på for samfunnet vårt.


Ellen Kathrine Bludd 14.04.2020 12:56   (Sist oppdatert: 19.04.2020 12:59)

sykepleiestudenter ved seng
Hvis du vil bli intensivsykepleier, må du først ta vanlig sykepleieutdanning og deretter en master i intensivsykepleie. Foto: Per-Christian Johansen Foto: Per-Christian Johansen

Sunniva Austlid er utdannet intensivsykepleier på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og jobber nå om dagen direkte med koronapasienter. Austlid har jobbet ved Intensiven siden 2008, og er nå seksjonsleder på Intensivmedisinsk avdeling. Hun utdannet seg først til sykepleier og jobbet som det i noen år, før hun tok videreutdanning i intensivsykepleie. 

sykepleier med koronabeskyttelsesutstyr
Sunniva Austlid er intensivsykepleier ved UNN og jobber med koronapasienter. Her med fult beskyttelsesutstyr. Foto: Morten Føyen

– Det som er annerledes nå er at vi kan forvente å få dobbelt så mange pasienter som vanlig, forteller Sunniva Austlid.

SØK SYKEPLEIE HER! 

Korona-hverdagen

– Jeg har lederansvar for sykepleiere som jobber direkte med koronapasienter, planlegger drift og lager nå ny turnus for intensivsykepleierne, forteller Austlid.

– Vi har mangel på folk allerede, derfor setter vi sammen team av intensivsykepleiere, anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere og vanlige sykepleiere, sier intensivsykepleieren.

Hun forteller om en intens opplæring av sykepleierne som ikke er vant til å jobbe på Intensiven, både praktisk og teoretisk de siste ukene, for å prøve å være klar for det som kommer.

Koronaviruset er kjent for å kunne gi alvorlig lungesvikt. De som får alvorlig lungesvikt kommer på intensiven, sier Austlid.

Hun forteller at de som ikke har respirasjonssvikt kommer på den såkalte korona sengepost eller infeksjonsavdelingen.

Per nå er det 6 innlagte pasienter med covid-19 på UNN, 7 pasienter er utskrevne, og en pasient er død.

Mangel på intensivsykepleiere

Austlid forteller at de vanligvis bruker vikarer fra Sverige og Danmark, fordi det ikke finnes nok intensivsykepleiere i Tromsø, og heller ikke i resten av Norge.

Dette er en varslet krise, ifølge Sunniva Austlid.

Sykepleieforbundet har i mange år sagt at det er mangel på intensivsykepleiere i Norge.

leder NSF
Leder i Norsk Sykepleieforbund og førsteamanuensis ved UiT, Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Norsk Sykepleieforbund

– Intensivsykepleiere har en kompetanse som er helt avgjørende for å få de pasientene med mest alvorlig forløp, som følge av covid-19, gjennom sykdommen, sier leder i Norsk Sykepleieforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Det er allerede stor mangel på intensivsykepleiere, det er alvorlig for pasientene, mener hun.

Sunniva Austlid tror årsaken til mangelen på intensivsykepleiere kan være at det er et krevende yrke.

– Det er høy vaktbelastning, og man jobber nesten like mye døgnet rundt. Det kan være krevende i lengden, sier hun.

Hun forteller at man må være 100 prosent til stede hele tiden, og ha avløsning hvis man skal på do. Det må være en sykepleier tilstede ved sengen til pasienten hele tiden.

Les også: UiTs Lill Sverresdatter Larsen valgt som leder i Norsk Sykepleieforbund

Tett på livet, tett på døden

Sunniva forteller at yrket kan være krevende både fysisk og mentalt.

Man kommer nær pasienter og pårørende i krise. Tett på livet og tett på døden, sier sykepleieren.

Men hun sier at det er aldri en kjedelig dag. Det skjer noe nytt hver dag, og man lærer noe nytt hver dag.

– Jeg føler at jobben er veldig viktig og veldig meningsfylt, sier Sunniva. – Det går bra med de fleste. Derfor holder vi ut. Vi ser at det er viktig det vi gjør, sier hun.

Austlid mener at hvis de skal holde på med det de gjør, så må det nesten være sånn at de fleste blir friske.

– Yrket vårt er veldig teknisk, og vi jobber i et høyteknologisk miljø. En høy andel av de som jobber hos oss er menn, sier hun.

Les også: – Ikke la være å velge helsefag fordi du er gutt! 

Bretter opp ermene

Austlid tror at hvis vi holder koronaviruset på det nivået vi har nå, med en flatere kurve, så kommer dette til å gå fint.

– Da er det håndterbart, mener hun.

Hun har vært redd for Italia-tilstander, men hun tror ikke vi kommer dit.

– Min største frykt er å gå fri for smittevernutstyr, sier Austlid.

Austlid forteller at det er ingen god følelse å være leder for sykepleiere som nå må jobber flere helger, kvelder og netter, og være mere borte fra familiene sine.

Men alle bretter opp ermene, og skjønner at vi må bare gjøre det, sier Austlid. Alle tenker vi, ingen tenker på seg selv. Jeg blir veldig stolt, sier intensivsykepleieren.

Velg sykepleie

Til unge mennesker som skal velge studium og yrke sier Austlid: – Du er garantert jobb for alltid. Det er veldig meningsfylt. Man får tilbakemelding fra kolleger, ledere, og pasienter. Det man gjør betyr noe godt for andre.

– Sykepleie er et spennende fag med masse muligheter, sier Sverresdatter Larsen. – Som sykepleier er du tett på mennesker gjennom hele livet, og du har en rekke muligheter innenfor ulike spesialiseringer og arbeidssteder.

Er det noen korona-krisen har demonstrert så er det at sykepleiere innehar en kompetanse som er livsviktig for pasientene, mener Lill Sverresdatter Larsen.

Hun sier at intensivsykepleie er en av flere spennende muligheter innen sykepleie. Spesialiteten utøves på grunnlag av avanserte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen områdene pasientbehandling, undervisning, fagutvikling, samhandling og organisasjon. 

– Å både rekruttere og beholde flere i denne spesialiseringen er utrolig viktig for kvaliteten på de fremtidige helsetjenestene våre, sier Sverresdatter Larsen.

Les mer: Bachelor i sykepleie

Les mer: Master i intensivsykepleie