Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

UiTs nye bærekraftspiloter tar grep

Bærekraftspilotene er i siget, tross koronatider og kun digitale møter. Fire av fem piloter for 2020 er nå på plass i UiT-systemet. Kun UiT i Harstad gjenstår. Korona og bærekraft er et sentralt tema for arbeidet fram mot sommeren.


Magne Kveseth 07.04.2020 09:07   (Sist oppdatert: 08.04.2020 13:44)

Bærekraftpilot Iwarsson
BÆREKRAFTSPILOT: Annichen Iwarsson er UiT Altas nye bærekraftpilot og er godt i gang med arbeidet. Foto: Privat
FN bærekraft mål
MÅLENE: FNs bærekraftsmål er mange og ambisiøse, men ikke desto mindre viktige. 

De fire bærekraftspilotene ved UiT; Maren Irene Bakkevold og George Ikomene Manyoli i Tromsø, Hamad Saddiqi i Narvik og Annichen Iwarsson i Alta, har startet arbeidet med blant annet å få på plass en aktiv profil på Instagram.

Se presentasjon av de nye bærekraftspilotene her!

Bærekraftspilotene skal jobbe for å inkludere studentperspektivet i bærekraftsmålene til UiT ved å planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som skal bidra til å sette bærekraftsmålene på dagsorden hos UiT-studenter ved de ulike studiestedene.

De skal også samkjøre og samarbeide med arrangører for Debutuka i forbindelse med semesterstart, og de skal delta og bidra med studentperspektiv i møter med UiTs bærekraftskomité, som jobber med bærekraftsmålene for hele UiT.

Følg bærekraftspilotene på Facebook!

Noen av kravene UiT stiller til bærekraftspilotene:

* Være registrert student ved UiT Norges arktiske universitet både når du søker og i hele perioden du er bærekraftspilot.

* Ha stort engasjement for bærekraft og UiTs studenters rolle i dette arbeidet

* Ha interesse for prosjektstyring- og prosjektarbeid

* Være engasjert og initiativrik

* Ha evne til å jobbe selvstendig

* Kunne jobbe målrettet og ha høy gjennomføringsevne

* Ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team

Disse er mentorer for pilotene: 

UiT i Alta: viserektor Sveinung Eikeland
UiT i Harstad og Narvik: viserektor Kriss Rokkan Iversen
UiT i Tromsø: rektor Anne Husebekk

Bærekraftspilot Annichen Iwarsson forteller at de fire pilotene har hatt to digitale møter de siste to ukene. 

Les også: Vil ha bærekraft-fokus i alle fagplaner

Digitale samlinger

– En liten statusoppdatering fra oss fire er at vi har hatt to digitale møter de siste to ukene. Vi er oppe i fire bærekraftspiloter som har hatt kontakt, og har skjønt at det nå vil bli ansatt en i Harstad også, så det blir bra når vi er alle på plass, sier Iwarsson.

Pilotene har diskutert hvordan de nå skal jobbe digitalt, med tanke på koronasituasjonen. De jobber blant annet med å få på plass en god plan for hvordan de kan ha en aktiv instagramprofil.

–  Der skal vi ha fokus på ulike bærekraftsmål og temaer relatert til dem fra uke til uke. Maren i Tromsø vil ha det overordnede ansvaret for Instagram, men vi vil fordele ukene blant oss pilotene gjennom året, så det går på rundgang hvem som har ansvaret for å få ut bilder, linker og aktuelt stoff, sier Iwarsson.

Videre har studentene planlagt et webinar 14. april, som er et samarbeid med bærekraftpilotene ved Universitetet i Bergen og der fokuset er korona og bærekraft – noe å lære?

Les mer om og meld deg på arrangementet 14. april!

Annichen Iwarsson forteller at gruppa ellers jobber med å lage artikler som de kan distribuere gjennom bærekraftspilotenes Facebook-side.

Spesielle krav

– Vi satser også på å få artikler inn i lokalaviser. Vi bærekraftspiloter skal ha nytt møte 16. april, der vi diskuterer veien videre nå i vår og utover høsten. Forhåpentligvis kan vi gjøre mer på de ulike campusene etter hvert, men vi mener det er viktig at vi også har gode planer digitalt og for mindre forum om tiltakene rundt korona også står seg utover høsten. Selv jobber jeg med å lage et utkast til årsplan for jobben som bærekraftspilot ved UiT i Alta, sier Annichen Iwarsson. 

Les også: Verdens vakreste nattevandring