Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ny innsikt i laksens immunforsvar

En ny doktorgrad ved Norges fiskerihøgskole ved UiT viser at økt kunnskap om laksens immunforsvar er nødvendig for å kunne videreutvikle fremtidens vaksiner.


Karine Nigar Aarskog 26.03.2020 15:03   (Sist oppdatert: 26.03.2020 15:13)

Shiferaw Jenberie under sitt arbeid på laoratoriet.
Shiferaw Jenberie under sitt arbeid på laoratoriet. Foto: Ingvill Jensen

Virussykdommer i laks er en av de største utfordringene for oppdrettsnæringa. Bedre fiskevelferd i oppdrett oppnås ved bruk av effektive vaksiner. Laksens såkalte B-celler er ifølge en ny doktorgrad ved Norges fiskerihøgskole, UiT, svært viktige «spillere» i forsvaret mot virusinfeksjoner. 

Shiferaw Jenberie disputerte 4. mars 2020 med avhandlingen «Atlantic salmon B cells – local and systemic responses to intraperitoneally administered salmonid alphavirus». Doktorgradsarbeidet har gitt ny kunnskap om hvordan B-celler i laksens immunforsvar påvirkes under virusinfeksjon, og det er etablert nye metoder for å studere B-cellenes funksjoner. 

– Ved vaksinering eller under en infeksjon vil B-celler aktiveres og bli til celler som skiller ut antistoffer. Antistoffene hindrer virus i å spre seg i laksens kropp og beskytter mot fremtidige infeksjoner av det samme viruset, forklarer Shiferaw Jenberie. 

Påvirker beskyttelsen

De fleste vaksiner som brukes i norsk fiskeoppdrett injiseres i bukhula, men det har manglet kunnskap om hvordan B-celler påvirkes og reagerer lokalt i bukhula, og hvordan de lokale responsene har påvirkning på fremtidig beskyttelse.

– Vi må derfor øke kunnskapen om laksens B-celler for å kunne videreutvikle og forbedre fremtidens vaksiner, sier Jenberie.

En av problemsykdommene hos oppdrettslaks er utbrudd av pankreassykdom. Pankreassykdom forårsakes av et virus kalt salmonid alfavirus (SAV). Jenberie og kolleger har brukt dette viruset for å studere samspillet mellom B-celler lokalt i bukhula og i andre immunologiske vev.

– Resultatene våre viser at ved SAV-infeksjon øker antallet B-celler som skiller ut antistoffer i bukhula, og de er tilstede i bukhula over lang tid, mens i andre immunologiske vev er B-celleresponsene mer begrenset, sier Jenberie.

Jenberie fremhever at videre forskning må til for å avdekke betydningen av lokale B-celleresponser for beskyttende immunitet.